STOPOVÉ PRVKY

Dnešní věda umožňuje díky zkoumaní, pokusům a objevům vysvětlit určité části zákonů našeho světa (Země i vesmíru). Máme některé Biologické (logické se životem=Bios) i energetické poznatky. 

Víme, co je hmota, energie, či myšlení a známe jejich různé interakce. Někdo se spokojí s tím, co již věda přijala jako realitu, někteří z nás se však zajímají také o další informace, které budou vědecky vysvětleny teprve později (jako například co je energie v pojmu zdraví?, jaký je vliv našeho myšlení, vnímání či poznání na náš organismus?, existuje něco jako duše, duch atd.?)

Z toho vyplývá, že se můžeme zajímat o různé aspekty naší bytosti. Existuje mnoho různých cest k jejímu poznání a můžeme se postupně společně podívat na to, kým jsme, jak z hlediska hmoty, tak z hlediska energie.

Podívejme se nejdříve na to co je hmota.

Dnešní vědecké poznatky zjednodušeně říkají, že:

základem hmoty jsou chemicky nedělitelné atomy. Tyto částice se skládají z jádra a elektronů, které se točí kolem něj. Jejich velikost a rozměry (62 pm (6,2×10-11m) pro hélium až 596 pm (5,96×10-10 m) jsou pro naše vnímání a rozpoznávaní neuvěřitelně malé. Když zvětšíme hodnotu průměru jádra a průměru atomu, zjistíme, že když jádro by mělo průměr 1 cm, elektron se točí ve vzdálenosti 100 000 cm neboli 1 km od jádra.

Elektrony jsou k atomovému jádru vázány elektromagnetickou silou zprostředkovávanou fotony. Protony a neutrony v jádře jsou navzájem vázány silnou jadernou silou zprostředkovanou gluony. Protony a neutrony se skládají z kvarků.

Z výše uvedených poznatků dnešní vědy můžeme přijmout myšlenku, že veškerá hmota se skládá z velmi malých částic (energie) a že vše, čemu říkáme hmota, se liší pouze počtem neuronů, protonů a elektronů a jejich případnými vazbami. 

Veškerá hmota se skládá z kombinací různých atomů (Mendělejova tabulka jich uvádí, dle dnešního poznání kolem 140).

A co to má společného s námi a našim zdravím?

Naše tělo se skládá pouze z atomů. Stejně jako veškerá hmota (jídlo, domy, příroda, atd.)  

 
 1. Z prvků konstrukčních (dům) v % váhy

Kyslik a vodík            80%

Uhlík                         13%

Dusík, Kalcium, Hořčík, Fluor, Fosfor Draslík, Křemík, Sodík a Síra 6,99%

 
 1. Prvků katalyzátorů, stopové prvky (topení, elektřina, voda)

Mangan, měď, železo, molybdene, chrom, zinek selen, jod,  0,01 %, což znamená průměrně kolem 7 gramů, které jsou zodpovědné za rovnováhu našeho zdraví.

Co jsou stopové prvky a jaká je jejich funkce?

Stopové prvky jsou (spolu s vitamíny), katalyzátory biologických funkcí všech živých organizmů. Každý prvek má svou funkci a pomáhá tělu k vykonávání určitých biologických pochodů.

Normálně najdeme tyto prvky ve stravě a organismus si z nich vybere to, co potřebuje.

Zdravotní problémy se projevují v případě, že naše tělo nemá veškeré potřebné stopové prvky, které biologicky potřebuje k vykonávání miliardy operací, ke kterým v něm každou vteřinu dochází.

Příklad anémie

Tělo potřebuje pro správné fungování (dle ucelené oligotherapie)

1) Měď                která má roli katalyzátoru   

                          a) Feritine pro skladování železa

                          b) Transferine pro přepravu železa

2) Draslík            má několik funkcí při metabolismu železa a podílí se na cca. 600 enzymatických procesech

3) Kobalt             zlepšuje asimilaci železa (studie Novartis (Ciba již v roce 1951)

4) Jod                 štítná žláza vyrábí hormon, který stimuluje výrobu hemoglobinu

5) železo             celkově ho bývá nedostatek, ale faktickou příčinou tohoto stavu je zpravidla nedostatek jiného prvku

6) molybden       Katalyzuje enzym (xanthine-oxydase) který připojuje železo na feritinu

 

Naše tělo je fantastická a neuvěřitelná biologická součást naší bytosti, za kterou jsme zodpovědni a je vhodné o ni velmi dobře pečovat. Naše další součásti bytosti mají pochopitelně také vliv na jeho fungování.

 

JAKÁ JE ROLE STOPOVÝCH PRVKŮ?

Stopové prvky (oligoelementy) jsou katalyzátory biologických funkcí v těle, bez nichž by nic nefungovalo a nebyl by žádný život.

 

K ČEMU SLOUŽÍ KATALYZÁTORY?

Katalyzátory usnadňují biologické funkce organismu tím, že snižují čas a energii potřebnou k jejich uskutečnění. Na konci reakce zůstávají neporušené a mohou být znovu použity.

Teoretický příklad katalýzy:

FUNKCE = přemístění velkého kusu dřeva na zemi

SUBSTRÁT = látka, na které probíhá katalytická reakce (velký kus dřeva)

ENZYM = specifický nástroj činnosti (osoby)

KATALYZÁTOR = motor či energie nástroje (polena dřeva)

Konkrétní příklad katalýzy: hemoglobin

 

řidič kamionu = dodavatel železa

dálnice = plíce - buňky

FUNKCE = buněčné dýchání = přenos substrátu

SUBSTRÁT = kyslík nebo oxid uhličitý

ENZYM = kamion - hemoglobin

KATALYZÁTOR = řidič kamionu - železo

 

PROČ JE ROZUMNÉ JE UŽÍVAT K LÉČENÍ ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ?

Být nemocný znamená fungovat špatně nebo „méně dobře“. Je proto bio-logické, tj. logické vůči životu, používat tyto prvky, díky kterým náš metabolismus bude fungovat přirozeně, nalezne rovnováhu a znovu nabude zdraví.

 

PROČ JE OLIGOTERAPIE JEDINOU BIOLOGICKOU CELOSTNÍ TERAPIÍ?

Každý přírodní nebo syntetický lék působí momentálně a pouze částečně nahradí nedostatečné fungování organismu. Je však následně rozpoznán jako cizí prvek a vyloučen naším imunitním systémem a vylučovacími orgány.

Stopové prvky jsou přirozenou součástí těla a jako takové nejsou považovány za cizí těleso. Naopak jsou integrovány, aby působily a zůstaly v organickém prostředí, jak příroda zamýšlela. To je důvod, proč je oligoterapie integrovanou biologickou léčbou, zatímco jiné terapie jsou terapiemi zástupnými (náhradními).

Příklad: Železo je součástí molekuly hemoglobinu, jehož je přirozeným katalyzátorem.

 

JAKÝ JE CÍL OLIGOTERAPIE?

 

Obnovit narušené funkce organismu.

 

O JAKÉ STOPOVÉ PRVKY JDE?

Vápník (Ca), fluor (F), hořčík (Mg), fosfor (P), draslík (K), křemík (Si), síra (S), mangan (Mn), měď (Cu),  železo (Fe),

molybden (Mo), zinek (Zn), chrom (Cr), selen (Se), jód (I).

 

JAK JSOU NA TOM KVANTITATIVNĚ?

 

0,01% naší hmotnosti, což potvrzuje jejich jméno, protože „oligo" v řečtině znamená „málo".

 

KOLIK POTŘEBUJEME STOPOVÝCH PRVKŮ A KDE JE NAJÍT?

 

a) potřebné množství

Naše potřeba jednotlivých prvků je velmi odlišná. Potřebujeme například 300 mg hořčíku denně, ale pouze 0,1 mg selenu. Tyto potřeby jsou pokryty, s výjimkou výjimečných případů, příjmem potravy. Nutriční nedostatky se vždy vztahují k určitému prvku v určitém regionu, za předpokladu, že jíme jen to, co se pěstuje na daném místě.

 

Nedostatky různého původu ve vzestupném pořadí podle důležitosti:

1) nižší příjem (podvýživa);

2) zvýšené potřeby (fyzická námaha, těhotenství...);

3) vyšší ztráty (specifické nemoci);

4) špatné vstřebávání, malabsorpce (špatná asimilace);

5) blokády

 

b) kvalitativní potřeby

Setkáváme se naopak často s nedostatky vzniklými kvůli problémům se vstřebáváním stopových prvků v těle a kvůli blokádám vzniklým působením vnějších faktorů: léky, alkohol, tabák, životní styl, stres atd. Jde tedy o kvalitativní a ne kvantitativní problém.

 

 

CO JE JEJICH KVALITATIVNÍM PŘÍNOSEM?

Stopové prvky a minerály ze stravy musí nejprve projít zažívacím traktem, aby se mohly rozložit a vstřebat. Ty, kterých se používá v oligoterapii, jsou ionizovány, tzn. rovnou schopné asimilace, takříkajíc „předtráveny“. Ionizovaná forma se povinně uchovává v roztoku.

 

JAKÉ JSOU VÝHODY IONIZOVANÉ FORMY?

Ionizovaná forma umožňuje užívání mnohem slabších dávek se zvýšenou účinností. Ionizované stopové prvky rychle přecházejí do krevního oběhu, aniž by bylo nutné je strávit, aby došlo k jejich asimilaci. Jejich rychlá asimilace se zvyšuje, a návrat ke zdraví se urychluje. Navíc užívání slabých dávek ve specifických poměrech a množstvích znemožňuje intoxikaci.

I když jsou nezbytné pro život, mohou být stopové prvky v nadměrném množství dokonce toxické, ale k tomu je třeba najednou požít 200 dávek těch nejvíce toxických nebo až 1200 dávek méně toxických prvků.

 

PROČ KOMPLEXNÍ SLOUČENINY STOPOVÝCH PRVKŮ?

Žádný metabolismus nelze omezit na jedinou reakci nezávislou na zbytku organismu. Takové komplexní pochody jako je trávení, imunita, nervová odolnost, atd. nemohou být obnoveny přínosem jediného prvku. Proto se jich doporučuje užívat více současně.

Na základě těchto úvah, Michel Deville, ředitel Centra pro výzkum a aplikace stopových prvků (Centre de Recherches et d’Applications sur les Oligoéléments, CRAO), od roku 1974 vyvinul a otestoval komplementy stopových prvků, které umožňují doporučit stopové prvky na skupinu katalytických reakcí týkajících se buď jednoho zdravotního problému (např. anémie), nebo komplexních pochodů (např. oběhového systému).

 

JAKÉ JSOU VÝHODY TÉTO NOVÉ METODY?:

 

 • bere v potaz nejnovější objevy v oblasti biologické katalýzy;

 •  zjednodušuje doporučení a užívání pro uživatele, které vede k lepší péči, a tudíž k lepším výsledkům;

 • snižuje náklady.

 

OBLASTI A VÝSLEDKY

Užívání těchto doplňků stopových prvků poskytuje rychlé a trvalé výsledky, a to zejména ve třech ohlavních blastech, které představují samy o sobě asi 80 % všech zdravotních problémů:

1. Neuropsychická oblast

bez rizika návyku lze překonat různé druhy závislostí (cigarety, alkohol, drogy, léky...) a poruch, jako je např. úzkost, nervozita, podrážděnost, depresivní stav, stres aj. potíže.

2. Imunitní oblast

je možné řešit nedostatky v případě chronických, či akutních infekcí - chřipku, nachlazení, onemocnění ORL, zánět močového měchýře, kolibacilózu, průjem, aj.

3. Oblast revmatismu

řešit lze degenerativní potíže: artrózu a osteoporózu, při nichž užívání stopových prvků dosáhlo 85 % pozitivních výsledků (zlepšení nebo stabilizace - dle lékařské statistiky Dr. Picarda s 50000 klinických případů).

zánětlivé potíže: nejčastěji se řeší artritida, revmatoidní artritida a akutní zánětlivý revmatismus.

 

- zánětlivý: artritida, revmatoidní artritida a akutní zánětlivý revmatismus.

 

JINÉ OBLASTI, KDE JE UŽITEČNÉ UŽÍVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH STOPOVÝCH PRVKŮ

 • kardiovaskulární problémy, poruchy tlaku, kardiopatie, nemoci oběhového ústrojí, křeče, atd.;

 • endokrinní problémy, obezita, neplodnost, hypotyreóza a hypertyreóza,

 • menstruační poruchy, frigidita, impotence, celulitida, ztráta chuti k jídlu, atd.;

 • zažívací problémy, cholesterol, non-inzuli dependentní diabetes, zácpa, atd.;

 • alergie: astma, senná rýma, ekzém, atd.;

 • anémie;

 • problémy s ledvinami (vylučováním moči): ledvinová nedostatečnost, retence tekutin, acidóza, atd.;

 • degenerativní onemocnění: přínos látek účinných proti volným radikálům;

 • příprava na operaci a rekonvalescenci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

BIOLIGOCEE

Sluneční náměstí 2561/3
158 00 Praha 13
CZECH REPUBLIC
KONTAKTUJTE


+420 731 491 651