" Pouze my sami jsme

 zodpovědní za své zdraví "

NAŠÍM PŘÁNÍM JE, NABÍDNOUT VÁM
PODPORU VAŠEHO ZDRAVÍ,
ROZVOJ VAŠEHO VĚDOMÍ
A UŽÍVÁNÍ ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA

Pierre Boháč