Podpora zdraví

Základy našeho zdraví jsou postaveny na našem respektu zákonitostí přírody. A všichni jsme zodpovědní za to jak vykonáváme naše základní životní funkce: DÝCHÁNÍ + PITÍ + STRAVA + POHYB na fyziologické úrovni a na energetické se jedná o naše MYŠLENÍ + VYJADŘOVÁNÍ + JEDNÁNÍ. 

MŮŽETE ZAČÍT TEĎ A NAVÍC JE MNOHO BODŮ, KTERÉ VÁS NIC NESTOJÍ...  VÍCE INFORMACÍ NAJDETE V ODKAZECH

Etiomedicína

Etiomedicína: je ENERGETICKÁ forma léčení, která umožňuje uvolnit příčiny nemocí na různých energetických úrovních / bodech, v různých strukturách a vrstvách naší energetické bytosti (Etio znamená v řečtině původ). Vše probíhá, pouze když si srdce pacienta přeje daný bod uvolnit.

     Etiomedicínu založil objevil a vytvořil         v letech 1980 francouzský lékař, MUDr. Jean-Louis Brinette.

Jedná se o"uvolňování zablokovaných energií" v našich kybernetických strukturách, které mají přesné struktury (stejné u každého z nás). Pracuje se se srdcem (tepem) pacienta, které má neuvěřitelné schopnosti a vyjadřuje změnou intenzity (amplitudy) tepu, s čím si přeje pacient pomoci. Určeno pro osoby, které si přejí bytostně se rozvíjet na vyšší úrovně. 

.

Oligoterapie

INTEGROVANÁ

Biologická přírodní (bios= život, logická se životem) podpora našeho FYZIOLOGICKÉHO zdraví.

Náš organismus vykonává každou vteřinu našeho života miliardy miliard chemických reakcí (katalýzy), které probíhají díky stopovým prvkům. Stopové prvky, mezi které patří například: Železo, Zinek, Měď, Molybden, Selen, Jód, Fosfor, Draslík, Hořčík, ..., jsou nezbytné, aby náš organismus mohl vykonávat všechny katalýzy, abychom byli zdraví. Bez nich si náš organismus neporadí.

Terapie


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11