Léčení

Náš přístup k léčbě je založen na individuálním přizpůsobení se dané bytosti, a to po všech stránkách.

 

Nabízíme

* podporu organismu pomocí doplňků stravy ve formě biologicky aktivních roztoků

* energetické léčení na různých úrovních

 
  •      od reflexních zón

  •      přes předporodní terapie

  •      až na úroveň různých bodů a vrstev naší energetické části bytosti  (ETIOMEDICÍNA)

 

Jako první je vhodné si odpovědět na otázky typu: co je vlastně zdraví, co znamená nemoc, jaký smysl pro nás nemoc vlastně má...?

 

Zdraví znamená, když náš organismus funguje biologicky (logicky se životem) a veškerý přínos tohoto stavu umožňuje tělu pokračovat s respektováním zákonů přírody, za účelem dalšího bytostního pozitivního vývoje.

Na opačné straně se pak nabízí možnost, že nemoc nám pouze značí, že nejsme úplně v souladu s naším vývojem a že je vhodné něco v našem životě upravit.

Je realitou, že všechny způsoby léčení nejsou universální pro všechny a za všech okolností. Proto je vhodné vybrat si tu cestu ke zdraví, která odpovídá právě našemu osobnímu bytostnímu vývoji a jeho stupni.

 

Kdo je zodpovědný za naše zdraví?

 

Každý z nás jsme plně zodpovědni za své vlastní zdraví. 

Nikdo jiný za nás nemůže správně dýchat, správně jíst, správně trávit, vylučovat, myslet, mluvit, jednat, vyjadřovat se, pracovat, stanovovat životní priority, pracovat na vlastním osobním rozvoji, respektovat zákony přírody, či pomoc a výměnu, dělat správně to, co je vhodné, přijímat ostatní jací jsou atd..

V důsledku dlouhodobě nesprávné výživy, nevhodného zacházení s tělem, nebo i myšlenkami, vzniká v těle prostředí s nedostatkem stopových prvků nezbytných pro přirozené biologické pochody našeho těla. 

Pokud je náš organismus vystaven takovému nesouladu příliš dlouho, může docházet k překyselení organismu, dnavému onemocnění, přibírání na váze nebo naopak hubnutí a později se přidávají další a další zdravotní potíže.

 

Jediné, na co se nás tělo pomocí nemoci (a v češtině nemoc znamená ne moc) snaží upozornit, je to, že něco je vhodné upravit, vylepšit či změnit (v našem myšlení, stravě, chování, atd...) 

 

Další myšlenky a body k zamyšlení a zpracování pro každého z nás:

 

*jak moc a jakým způsobem se staráme o naše vlastní zdraví? (Z hlediska výživy, psychické kondice, spánkové hygieny, ale i pohybové aktivity....)

 

*Ostatní nám mohou pomoci v určitých oblastech pouze za podmínky, když mi sami jsme připraveni ke změně a naše očekávání a profit z léčby jsou v souladu se zákonitostmi přírody. 

 

*Je velmi pravděpodobné, že většina z nás si přeje, aby polknutí jedné zázračné pilulky, či lžičky roztoku udělalo veškerou práci za nás a my jsme se ihned vyléčili a žili šťastně, až do smrti. Realita zákonů přírody je však značně odlišná a vyžaduje velký kus práce na sobě samém, se kterou když jednou začneme, většinou nás provází již po celý zbytek života (máme chuť se dále rozvíjet a poznávat nepoznané).

 

A co kdyby ve zdravém těle byl zdravý duch? A nebo obráceně? Zdravý duch ve zdravém těle?

 

Je zajímavé, že například ve francouzštině jsou slovíčka sain - zdravý a saint - svatý foneticky stejné a liší se jen jedním písmenkem na konci slova, které se navíc ve francouzštině vůbec nevyslovuje. V němčině znamená slovíčko heilen - uzdravovat se a heilig - svatý. V češtině pak máme slova moc, nemoc, pomoc, jejichž podoba a možná souvislost jsou též velmi zajímavé k zamyšlení.

 

 

 

 

Kontakt

BIOLIGOCEE

Sluneční náměstí 2561/3
158 00 Praha 13
CZECH REPUBLIC
KONTAKTUJTE


+420 731 491 651