DÝCHÁNÍ

Co a jak je vhodné dělat pro naše zdraví?

Dnes se podíváme na velmi podstatné body. Nejdříve na dýchání a zároveň na pár základů energetických rozměrů našich bytostí a jejich vliv na naše zdraví.

PROČ A JAK JE VHODNÉ DÝCHAT?

Po tom, co jsme se věnovali stravě, podívejme se více do hloubky na to, co je dýchání.

Jakou pozornost a čas věnujeme dýchání? Kdo z nás věnuje aktivní pozornost dýchání? Zkuste si s nafukovacím balónkem změřit objem vašeho dechu. Je to pár decilitrů nebo litrů?

Zkuste pozorovat, kdo a jak dýchá.

V mé praxi vždy sleduji, jak osoby dýchají a věnuji pečlivou pozornost pacientům, jak se jejich plíce plní a vyprazdňují, jak a co se hýbe na těle. Hrudní koš, břicho ...

DÝCHÁNÍ JE ZÁKLADEM NAŠEHO ŽIVOTA za předpokladu, že dýcháme vhodný vzduch.

Víme, že když jsme déle než pár minut bez dýchání (v průměru kolem 7 minut), naše tělo přestává vykonávat své metabolické funkce až po celkové zastavení. V poměru k tomu, že bez vody vydržíme kolem 3 dnů a bez jídla přibližně 90 dnů, můžeme si pouze uvědomit důležitost principu dýchání.

Světový rekord bez dýchání je více než 22 minut, ale toto není pravidlo.

Co se děje a jaké jsou role dýchání?

 • Plíce jsou naše část těla, která má největší plošný kontakt s vnějším světem - kolem 70 m2. Je to princip výměny: dávání a přijímání.
 • S nádechem dodáváme našemu organismu O2 - kyslík, z kterého naše buňky vyrábějí energii.
 • Při výdechu vylučujeme to, co náš organismus již nepotřebuje: CO2 - oxid uhličitý (nadbytek).

Proč při chůzi do kopce, při výstupu po schodech, sportovním výkonu atd... dýcháme jinak?

Základní princip je, že jakmile se hýbeme v opačném směru, než je gravitační síla (zemská přitažlivost), potřebujeme více energie = více kyslíku = rychlejší a hlubší dýchání. Při nedostatku kyslíku není náš organismus schopen vyrábět dostatek energie a z toho vzniká hypoxie.

Jiné příznaky nevhodného dýchání je například únava. Při nadváze je tendence k nevhodnému dýchání, neboť dutina břišní tlačí na bránici.

Dalším příkladem je cerebrální hypoxie. Nedostatek kyslíku v mozku může ohrozit zdraví této důležité části těla. Pokud mozek nedostává dostatek kyslíku po dlouhou dobu, je následkem smrt některých buněk a mozku.

Pro zamyšlení je zajímavé si uvědomit, proč se vědcům doposud nepodařilo nalézt informace v mozku. A co kdyby se informace nenacházely v mozku, ale pouze jím procházejí, abychom si je uvědomili? Rozhodně jak v angličtině (by heart), tak i ve francouzštině (par coeur) se říká nazpaměť = přes srdce. A co kdyby informace byly zapsány v našich energetických vrstvách? Nemohlo by srdce toho vědět mnohem více než mozek? Má odpověď je ano na obě otázky. Pro vysvětlení je třeba se zajímat do hloubky o mnoho různých aspektů, jako pracovat se srdcem a praktikovat. Základy předávám v rámci seminářů.

NAŠE DÝCHÁNÍ MÁ NĚKOLIK ROZMĚRŮ, KTERÉ NYNÍ PROBEREME

· Čísla, která překvapují - NEUVĚŘITELNÉ, ŽE HLU-BOKÉ DÝCHÁNÍ MŮŽE MÍT NA NÁŠ ORGANISMUS TAKOVÝ VLIV.

Když se podíváme z hlediska přísunu kyslíku našemu organismu, co nám ukazuje matematika?

Jaký je rozdíl, když dýcháme povrchně nebo zhluboka? K tomu je třeba pár údajů a srovnání. Denně sníme a vypijeme rozumně pro dospělou osobu (podle práce, sportování, atd. ...) kolem 1,5 až 2 kg tekutin a k tomu kolem 1 kg potravin. Když náš metabolismus vhodně pracuje, vyloučíme stejný objem toho, co sníme (netloustneme). K tomu potřebujeme mít nezbytné katalyzátory ve vhodném množství a kvalitě, těch nezbytných přibližně 7 gramů.

Velké štěstí je, že z objemu kyslíku se netloustne, ale vyrábí energie v buňce. Čím více kyslíku, tím více je schopna vyrábět energie.

Faktory, které zohledňujeme při počítání:

 • objem nádechu a výdechu
 • váha vzduchu
 • složení vzduchu
 • poměr kyslíku ve vzduchu

Tyto čísla se samozřejmě liší, jestli se nacházíme v zakouřeném / znečištěném prostředí nebo v lese, u moře, ...

Začněme s váhou vzduchu a složením

Fyzikální vlastnosti vzduchu

při 0 °C a 101 325 Pa

CHEMICKÉ OZNAČENÍ             NÁZEV            OBJEM %          HMOTNOST %

Na                                             Dusík                  78,09                      75,51

O                                               Kyslík                  20,95                      23,17

Ar                                              Argon                   0,93                         1,28

CO2                                          Oxid uhličitý         0,0407                    0,04

Ne                                              Neon                   0,0018                    0,0012

He                                              Helium                0,00524                 0,000072

CH3OH                                      Metan                 0,0002                   0,0001

Kr                                                Krypton              0,000114                 0,0003

H                                                 Vodík                 0,00005                 0,000001

Xe                                               Xenon               0,0000087             0,00004

Navíc, měříme-li přesně hmotnost metru krychlového suchého vzduchu, dostaneme 1,204 kg při 1.013,25 tlaku                    v hektopascalech (1 bar) a teplotě 20 ° C. Za těchto okolností litr vzduchu váží 1,2 gramu.

Z toho vyplývá, že

DÝCHÁNÍ

ZA MINUTU nádech + výdech                     16                                  11

OBJEM NÁDECHU v dl                                         2                                 25

ZA HODINU v dl                                              1920                            16500

ZA DEN                                                        46 080                       396 000

GRAMŮ                                                        55 296                       475 200

KG VZDUCHU  za den                                  55,29                            475,2

KYSLÍKU %                                                      23,17                              23,17

KG KYSLÍKU ZA DEN                                      12,80                            110,10

NÁSOBEK OBJEMU                                                                         8,59375

KDYŽ ZHLUBOKA DÝCHÁME, DODÁVÁME NAŠEMU ORGANISMU MNOHONÁSOBEK KYSLÍKU PRO TVORBU ENERGIE.

NENÍ TO NÁDHERNÉ?

Stačí nám množství? V předchozích článcích jsme vždy zohledňovali 2 základní rozměry:

 • Množství
 • Kvalita

· JAK DÝCHAT KVALITNĚ?

Základem je vdechovat nosem. A můžete zkusit chvilku vdechovat pouze levou nebo pravou nosní dírkou.

Vydechovat nosem a protože jsme schopni více vydechnout ústy, je vhodné, pro lepší vyprázdnění plic, vydechnout ústy.

Nejdříve Vám navrhuji, abyste si uvědomili, jak dýcháte nyní, jaké části těla se hýbají. U mnoha osob téměř nic ... , což znamená moc malý objem nádechu/výdechu.

Je škoda, že nás od malička nikdo neučí a nevede k tomu, jak máme vhodně dýchat. Pak jsou také různé jiné techniky (například břichem pro orient), ale zkusme to jinak:

DÝCHEJME CO NEJVÍCE MOŽNO DO STRAN

NÁŠ HRUDNÍK SE MÁ CO NEJVÍCE HÝBAT DO STRAN, 

           A TO NĚKOLIK CENTIMETRŮ              NA KAŽDOU STRANU - ne pouze břicho

Pro cvičení položte vaše prsty na obě strany hrudníku a zhluboka dýchejte.

 • Nejdříve je vhodné zhluboka vydechnout veškerý možný vzduch z plic -vyprázdnit CO2
 • Zkuste vydechnout nosem a pak pokračovat s výdechem ústy (vydechnete více ústy)
 • a nechat místo hlubokému nádechu a tím i více kyslíku

VHODNÉ DÝCHÁNÍ = více kyslíku = více energie = lepší myšlení = lepší život

3. A K TOMU NAVÍC JEDEN Z MNOHA NEZNÁMÝCH FAKTŮ, ALE ZÁKLADNÍCH POJMŮ ETIOMEDICÍNY:

ENERGII NADĚJE DO ŽIVOTA přijímáme kanály - JEHLANEM / trychtýři, které se právě nacházejí tam, kde máme dýchat do stran hrudníku na úrovni žlutých šipek na obrázku výše.

Vhodný dýcháním aktivujeme tyto kanály a dostáváme naději do života.A co kouření? Již se o kouření mnoho přemýšlelo, napsalo, mluvilo. Mnoha lidem neprospívá. Každopádně není vhodné soudit kuřáky. Je to jejich rozhodnutí a jejich zdraví, jejich zodpovědnost. Svoboda každého však končí tam, kde začíná svoboda druhého.

Kouření může někomu umožnit odfiltrovat informace, které v určitých etapách života mohou být velmi zatěžující. Ale je vhodné se ke všemu postupně postavit a zpracovat, přijmout přírodní zákonitosti, pochopit a přestat kouřit.

Z hlediska dýchání však přijímáme do plic nevhodné látky (a doposud není veřejně známé, co vše cigarety obsahují, ,,,).

Zkusme několik základních pojmů

 • Je to zdravé?

Na fyziologické úrovni všichni víme, že každopádně ne.

 • Co to vlastně dělá?

Odpojuje (zamlžuje) nás to od vyšších úrovní informací.

 • Je vhodné přestat?

Ano, ale ne pro každého ihned. Osobně se vždy ptám srdce (orgán, který je vše vědomý...), jestli je bytost připravena      na to, aby přestala kouřit. Nebo, zda potřebuje nejdříve pochopit a zpracovat své vnímání zákonitosti a potřebuje vědomě přijmout další zákony přírody.

S pochopením a přijmutím přirozeně nemáme žádnou chuť kouřit.

SOUHRN VHODNÉHO DÝCHÁNÍ

 • Hluboké dýchání přináší několikanásobek kyslíku našemu organismu
 • Buňky potřebují kyslík k výrobě energie = zdraví
 • Vdechovat nosem
 • Vydechovat nosem a pro plný výdech používat i ústa
 • Dýchat do stran na úrovni solárního plexu

O všech zmíněných tématech je možné pokračovat mnohem dále ve vysvětlení. A uvědomme si, že i naše dýchání a myšlení vyžadují naší stálou pozornost. Je vhodné si několikrát denně udělat čas a naučit se vědomě vhodně dýchat a myslet. V dalších článcích se budeme postupně věnovat pochopení dalších energetických zákonitostí.

Přejeme vám nádherné pokračování na vašich životních cestách, plno energie a zdraví.


TEXT: PETR PIERRE BOHÁČ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11