STRAVA

CÍLEM STRAVY JE, ABYCHOM UDRŽOVALI NÁŠ ORGANISMUS V RESPEKTU BIOLOGICKÉ PŘÍRODNÍ ZÁKONITOSTI = ZDRAVÍ. 

DODALI VHODNÉ PRVKY VE VHODNÉ FORMĚ, VE VHODNÉM MNOŽSTVÍ.  

PODÍVEJME SE NEJDŘÍVE NA ZÁKLADNÍ POJMY ZDRAVÍ.

Již se mnoho přemýšlelo, hledalo, zkoumalo, napsalo ... a nadále i bude o tom, co je zdraví. Existuje mnoho definic a je pravděpodobné, že náš soused bude mýt jiný názor, jinou definici na to, co je zdraví, a jak o něj vhodně pečovat.

Spolu se pokusíme podívat na různé rozměry toho, co je zdraví. Pokusíme se přiblížit pochopení, co znamenají moudrosti jako "ve zdravém těle zdravý duch" nebo "zdraví je, když nic nebolí", podle WHO je zdraví "stav úplné tělesné, duševní a společenské pohody, nejen nepřítomnost nemoci... , a co kdyby zdraví bylo blíže francouzskému pojmu (uvidíme níže) nebo to je, když žijeme v souladu se zákony vesmíru ...

Podívejme se nejdříve na různé základní aspekty toho, co je dualita zdraví versus nemoc, a především pochopme, co a kdo vlastně jsme a jaké jsou ty přírodní zákony, které je vhodné respektovat, abychom byli zdraví a mohli vést kvalitní život.

V první etapě se pokusme pochopit, jaký je vztah mezi zdravím a nemocí a co je vlastně nemoc. Má vůbec smysl být nemocný nebo je to pouhý trest nebo trápení, které si někdo vymyslel nebo ...? Je vlastně nemoc negativní?

S odpovědí na otázku: "Jak nás příroda může upozornit na to, že možná nemyslíme / nejednáme úplně v souladu se zákony přírody?" se nám pravděpodobně podaří vydat vhodným směrem k pochopení.

Pro veškeré nové pochopení a nastavení vhodných myšlenkových procesů je podstatné si uvědomit základní hypotézy a pokusit se s biologickými (logické se životem) postupy rozšířit naše vědomí a vnímání zákonů přírody.

Zdraví versus nemoc

Zkusme nejdříve se na vše podívat z hlediska různých národů a jazyků, na symboliku a významy slov. Je zajímavé se podívat na slovo zdraví: ve francouzštině je slovo sain = zdraví a saint = svatý (slova se vyslovují stejně), maladie = nemoc pochází z mal a dire = neschopnost říct (vyjádřit), v němčině heilen = uzdravovat a heilig = svatý, a v češtině máme nádherné slovo nemoc a toto slovíčko nám říká ne moc. A slovo moc má navíc 2 významy - moc jako hodně anebo jako mocenský. Často je zajímavé pouze pochopit, co slova vyjadřují.

V přírodě jsou věci / pojmy, které nemají vlastní existenci, ale vznikají na základě nepřítomnosti té druhé polarity. Příklad světlo a tma. Tma v přítomnosti světla neexistuje a tudíž tma je nepřítomnost světla. Problém je nepřítomnost řešení. Nevědomí je nepřítomnost vědomí. Neznalost je nepřítomnost znalosti. A na tomto základě můžeme s analogickým myšlením též přijmout, že nemoc je nepřítomnost zdraví. Ať se jedná o různé druhy nemocí.

Je velmi zajímavé pochopit že věda objevuje zákony, ale netvoří je, že naše logická mysl není často ani schopná si představit to co se opravdu děje (například, že náš organismus/metabolismus vykonává miliardy miliard reakcí každou vteřinu). Jaké zákony umožňují, aby naše tělo žilo a jak vlastně s naší myslí a naším tělem zacházíme.

Nyní se postavme do role té energie - nebo toho/co stvořilo vesmír a veškeré zákony, které postupně věda objevuje a zřejmě ještě bude dlouho objevovat (princip asymptot).

Jak vytvořit něco (lidskou bytost) která má roli se vyvíjet, a jak nás upozornit na to, že něco neděláme (nemyslíme, nemluvíme, nejednáme ...) v respektu zákonů přírody? Naše mysl nemá hranice, můžeme si představit cokoliv a být přesvědčení, že to je správně.

Mnoho lidí se touto otázkou zabývá v průmyslu v oblasti upozornění a mnoho dnešních přístrojů má různé způsoby, jak nás upozornit na to, že je třeba něco dělat nebo nedělat. Příklady u auta, domácích spotřebičů, strojů .... Když se nám v autě rozsvítí oranžová kontrolka, co to znamená? A co bychom dělali, kdyby nefungovalo? Kdyby tam nebylo, jak bychom byli upozorněni na to, že je třeba něco změnit, udělat? To, co je podstatné, je: jaké reakce/řešení můžeme aplikovat. Máme několik možností, jak vyřešit, aby kontrolka nesvítila: zalepit ji, rozbít ji, přestříhnout drát, vypnout pojistku atd.... nebo se zastavit u benzínové pumpy a natankovat vhodné palivo.

Co kdyby nemoc nebyla náš nepřítel, něco špatného (možná nepříjemného), ale právě to, co nás upozorňuje, že je vhodné něco vylepšit, změnit v našem životě, pochopit něco nového.

Jinou vhodnější definici jsem doposud nenašel z hlediska principu.

Nemoc nám pouze ukazuje, že je vhodné, abychom něco udělali / změnili v našem myšlení, v postoji v našem životě, věnovali se té oblasti, která nám je ukazována.

Nemoc a bolest mají svou roli (a nedá se tvrdit, že jsou příjemné nebo že si je přejeme) a upozorňují nás na to, že je vhodné se věnovat dané oblasti a řešit příčiny. Najít opět tu naši vhodnou cestu vývoje v souladu se zákony přírody. Pochopit a respektovat je.

Co a jak děláme pro naše zdraví?

A s naším zdravím je to podobně jako s tou kontrolkou. Můžeme i tankovat před tím = PREVENTIVNĚ, než se rozsvítí kontrolka anebo čekat, až se auto zastaví = OPRAVNĚ.

Než budeme pokračovat, je vhodné si uvědomit několik podstatných základních parametrů toho co jsme:

První princip: VŠE JE ENERGIE.

Druhý princip: SKLÁDÁME SE Z TĚLA (co nazýváme hmota) A MÁME SCHOPNOST MYSLET (jiné nehmotné rozměry). Co je myšlení a principy, jak jsou naše bytosti nádherně složeny a organizovány, trochu probereme v dalších pokračováních (naše energetická struktura se skládá z 21 poschodí, 18 permanentních a 18 nepermanentních energetických středisek, různých struktur a stovek různých bodů, se kterými se pracuje v ETIOMEDICÍNĚ)

Třetí princip: NÁŠ ORGANISMUS JE NEUVĚŘITELNÉ DÍLO, ZA KTERÉ JSME SAMI ZODPOVĚDNÍ:

co a jak myslíme, dýcháme, jíme, pijeme, hýbeme se, sportujeme .....

Například:

Přijmuli jsme pojem hmoty, která se skládá z atomů (mnoho miliard), které se skládají

 z JÁDRA A ELEKTRONŮ

 • Kdyby jádro mělo velikost 1 cm, elektron by se točil 100 až 1000 metrů dál
 • Elektron oběhne kolem jádra každou vteřinu 6,6 * 1015 = 6 600 000 000 000 000 krát
 • Jeden lidský mozek se skládá přibližně z 1 000 000 000 000 buněk a 150 000 km dlouhých drah (přibližně vzdálenost 4krát kolem zeměkoule na úrovni rovníku)
 • Náš metabolismus vykonává miliardy miliard reakcí každou vteřinu
 • KAŽDÁ FUNKCE NAŠEHO ORGANISMU POTŘEBUJE SVÉ KATALÝZY, SVÉ KATALYZÁTORY
 • VŠE SPOLUPRACUJE DLE ZÁKONITOSTI
 • KDYŽ VŠE DOBŘE FUNGUJE = ZDRAVÝ ŽIVOT

NEUVĚŘITELNÉ, KDO JE SCHOPEN TO SPOČÍTAT A TA ČÍSLA SI PŘEDSTAVIT. Toto je pouhá část toho, co jsme, a toho, co všechno náš organismus vykonává každou vteřinu pro náš život.

K tomu

 • Je možné pouze obdivovat a přistupovat s velkou pokorou, co zákony přírody vykonávají (biologické) a k tomu, co to vše stvořilo.
 • Naše zdraví je také založeno na správném biologickém fungování našeho organismu pro udržení zdravé homeostázy
 • Zdravý život = KATALÝZY PROBÍHAJÍ PŘÍRODNĚ A BIOLOGICKY
 • Katalýzy probíhají pouze s katalyzátory. A to je 0,01 % naší váhy neboli kolem 7 gramů (na 70 kg)
 • Naše fyzické tělo se skládá pouze z atomů. Stejně jako veškerá hmota (jídlo, domy, příroda atd.)

Podívejme se nyní na to, z čeho se skládá naše tělo z hlediska atomů (prvků):

Z prvků konstrukčních (dům) v % váhy

 • Kyslík a vodík 80%
 • Uhlík 13%
 • Dusík, Vápník, Hořčík, Fluor, Fosfor

Draslík, Silicium, Sodík a Síra 6,99%

Prvků katalyzátorů, stopové prvky

 • (topeni, elektřina, voda) 7gr. 0.01%
 • Mn - MANGAN, Cu - MĚĎ, Zn - ZINEK, Fe - ŽELEZO, Cr - CHROM, Se - SELEN, I - JÓD, Mo - MOLYBDEN, ....
 • 7 GRAMŮ neboli 0,01 % tělesné hmotnosti = stopové prvky 
 • JSOU KATALYZÁTORY BIOLOGICKÝCH FUNKCÍ ORGANISMU 
 • BEZ NICH je život nemožný a oni jsou zodpovědné za rovnováhu našeho zdraví na fyziologické úrovni.

A K TOMU, ABYCHOM ŽILI ZDRAVĚ, JSOU KATALYZÁTORY NEZBYTNÉ 

a UMOŽŇUJÍ VHODNÉ BIOLOGICKÉ REAKCE V ORGANISMU.

Příklad: KYSLÍK se sám bez ŽELEZA v organismu nehne.

Přirozený přísun těchto katalyzátorů jsou potraviny.

Na základě těchto faktů je vhodné si uvědomit že:

 • Naše tělo je neuvěřitelné
 • Jsme sami zodpovědní za to, jak s ním zacházíme
 • Jediná možnost, jak udržet zdraví, je respektovat přírodní a biologické zákony a žít s nimi v souladu

JAKO PODSTATNÉ ZÁKLADY ZDRAVÉHO A KVALITNÍHO ŽIVOTA JSOU:

SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ

VHODNÉ PITÍ

VHODNÉ JÍDLO

POHYB

VHODNÉ MYŠLENÍ

Proberme ještě krátce co je vhodná strava. Proč se stravujeme? Abychom dodali našemu organismu, co potřebuje pro přírodní biologické a zdravé fungování.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11