SEMINÁŘE 

ETIOMEDICINA


Semináře jsou určeny pro profesionály z oblastí zdraví, kteří si přejí poznat více do hloubky další a málo známé rozměry našich bytostí a hluboké principy léčení.

Téma semináře: Etiomedicína

ETIO znamená v řečtině původ, tedy MEDICÍNA PŮVODU NEMOCÍ

ETIOMEDICÍNA je velmi zajímavá a komplexní metoda léčení, která pracuje na našich hlubokých energetických strukturách a umožňuje uvolňovat zablokované energie v naší bytosti. ETIOMEDICÍNA vyžaduje mnoho osobní práce na vnímání toho, kým jsme jako lidské bytosti, jak u nás vše funguje na energetické úrovni atd.


Etiomedicína: je ENERGETICKÁ forma léčení, která umožňuje uvolnit příčiny nemocí na různých energetických úrovních / bodech, v různých strukturách a vrstvách naší energetické bytosti (Etio znamená v řečtině původ). Vše probíhá, pouze když si srdce pacienta přeje daný bod uvolnit.

Jedná se o "uvolňování zablokovaných energií" v našich kybernetických strukturách, které mají přesné struktury (stejné u každého z nás). Pracuje se se srdcem (tepem) pacienta, které má neuvěřitelné schopnosti a vyjadřuje změnou intenzity (amplitudy) tepu, s čím si přeje pacient pomoci. Určeno pro osoby, které si přejí bytostně se rozvíjet na vyšší úrovně.

.

Historie vzniku ETIOMEDICÍNY

U zrodu ETIOMEDICÍNY stál MUDr. Jean-Luis Brinette, který žil ve francouzské Alsace. V té době měl za sebou mnohaletou lékařskou praxi, a to jak v nemocnicích, tak i ve vlastní lékařské ordinaci. Praktikoval různé techniky, jako je např. AURICULOTERAPIE. S touto metodou začínal a postupně ji vyvinul MUDr. Nogier, též francouzský lékař, jehož metoda je používána v různých zemích. V 80. letech 20. století zažil MUDr. Jean-Luis Brinette ve svém životě velmi silný emotivní šok, který u něj otevřel nové vnímání toho, kým jsme jako bytosti na globální úrovni. A že vše je mnohem komplexnější, než se na hmotné úrovni vůbec předpokládá. Pan MUDr. J.-L Brinette odhalil mnoho zajímavých poznatků z hlediska možností léčení na energetické úrovni a vytvořil celou novou metodu poznání a léčby nazvanou ETIOMEDICÍNA.


ETIOMEDICÍNA je založena na principech znalosti

 • našeho kybernetického lidského modelu a
 • fungování energií,
 • Pracujeme se srdcem/tepem pacienta, které nám sdělí s čím si přeje pacient pomoci.
 • na znalostech energetické struktury které každý z nás má
  • 18 permanentních čaker a 18 dočasných (fungují pouze s pohybem)
  • + 10 různých energetických struktur: JÁ A VYŠŠÍ JÁ, CORPORE SANO, MENS SANA, MIKROKOSMOS MAKROKOSMOS, MEZ JÁ, INTRO JÁ, SIGNIFIANTY, …
  • 21 POSCHODÍ
  • STOVKY RŮZNÝCH BODŮ
 • fungování naší energetické struktury, našich energetických vrstev a bodů.
 • a pouze srdce pacienta rozhoduje o tom co si pacient přeje řešit

Je možné, že mnoho lidí, stejně jako my, si klade otázky:

 • Co je vlastně nemoc?
 • Proč a odkud přichází?
 • Proč někteří mají tu a jiní jinou nemoc?
 • Jaký je vztah mezi energií a nemocí?
 • Je nějaký vztah mezi původem nemoci a naším vnímáním a myšlením?
 • Lze léčit pouze energeticky?
 • Existuje struktura naší energetické bytosti, přesná anatomie našich různých energetických bodů, vrstev a struktur?

a pakliže ano

 • Je detekovatelná?
 • Pokud ano, jakým způsobem ji lze zachytit a měřit?
 • Jak lze s pomocí těchto poznatků léčit?

Principy léčení jsou založeny na:


1) Práci s energiemi

2) Variaci pulzu klienta, jež nám indikuje, s čím si přeje nemocný pomoci

3) Práci s energetickými body. Pro každý bod ve všech energetických vrstvách naší globální bytosti (já, moje vyšší já, hyper já, corpore sano, mens sana, mikrokosmu makrokosmu, intro já, inter já, atd...). existuje odpovídající bod a k němu odpovídající filtr, který uvolňuje nebo odblokovává zablokovanou energii.

4) Součinnosti s našimi energetickými středisky = čakry (18 permanentních a 18 dočasných), které mají různé způsoby fungování.

Souhrn těchto informací a jejich správné využití umožňuje klientům návrat k tělesnému i duševnímu zdraví, podle rčení:


VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

A

ZDRAVÝ DUCH VE ZDRAVÉM TĚLEV Etiomedicíně máme 2 odlišné typy léčení:

 1. Emocionální = probírání a vyjadřování emotivních událostí které potřebuje pacient vyjádřit, pochopit a zpracovat / přijmout. Pracuje se s tepem a podvědomím pacienta ale na vědomé úrovni.
 2. Syntetické: uvolňování zablokovaných energií v našich energetických strukturách pomocí filtrů Pracuje se s tepem a podvědomím pacienta na všech úrovních.


Rozhodně je mnoho základních bodů, které je vhodné si uvědomit, jakmile pečujeme o pacienty.

Základem je součinnost se srdcem pacienta, které s námi komunikuje a má přístup k celé bytosti (vědomé i podvědomé) a vesmíru.

Uvědomit si odkud nemoci pocházejí … jaká je jejich role a jak nám pomáhají.

Pochopit že naše bytosti jsou naprosto perfektně strukturovány a organizovány na energetické úrovni.

Všichni máme stejný kybernetický model (analogicky k naší anatomii).

Jak naše bytosti fungují na energetických úrovních, jaké jsou naše různé energetické struktury.

Rozhodně je to cesta, která nám umožňuje vnímat mnoho podstat odlišně a vede nás k hlubokému pochopení a uznávání naprosto perfektního tvorby našich bytostí na všech úrovních a celé Zákonitosti Vesmíru.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11