Seminář ZDRAVÍ a NÁHLED na PŘÍRODNÍ ZÁKONITOSTI 28. a 29. listopadu 2020 - JINCE

27.07.2020

Kdy: 28. a 29. listopadu 2020

Kde: Společenské centrum Josefa Slavíka, Havlíčkova 19, Jince

Podrobněji k programu:

Úvod do Oligoterapie

Oligoterapie je biologická (logická se životem) přírodní metoda, kterou používá příroda od počátku.

Náš organismus se skládá převážně ze tří prvků. Vodík, kyslík a uhlík tvoří asi 93 % naší váhy. Asi 6,99 % tvoří ostatní prvky jako vápník, mangan, sodík, draslík, ....

0,01 % naší váhy tvoří stopové prvky.

 Ty v těle fungují jako katalyzátory, bez kterých se v organismu nic nehne.

Oligo = málo

Na složení a vyvážení 0,01 % (přibližně 7 gramů na 70 kg) záleží.

Biologické fungování našeho těla a zdravá imunita jsou založeny na přesné zákonné součinnosti různých stopových prvků jako zinek, měď, železo, jód, selen, fluor, fosfor, chrom, molybden, ....

V případě, že náš organismus nemá k dispozici v dostatečném množství a kvalitě dané prvky, není schopen vykonávat nezbytné katalýzy a z toho vznikají nemoci na fyziologické úrovni.

Potřeby každého organismu jsou trochu odlišné podle sezóny, aktivity, počasí, psychické zátěže, věku, atd ...

Proto je vhodný individuální přístup na základě měření.

Prvky je vhodné dodávat v přírodní formě. Tak je náš organismus dokáže rozpoznat, přijmout   i vyloučit.

Náš organismus vykonává miliardy miliard chemických reakcí každou vteřinu, které jsou zodpovědné za naše homeostázy. Každá buňka má své receptory, které rozpoznají, co potřebují a otevírají vstup (Na/K pumpa).

Pro dobré zdraví většinou stačí MÁLO - vhodně doplnit stopové prvky, nezbytné pro biologické katalýzy, které náš organismus potřebuje ke zdravému metabolismu.

Přirozeně najdeme všechny nezbytné prvky ve vhodné stravě. Pak jde o to, aby náš trávicí systém byl schopen vše potřebné biologicky vytěžit z potravin, které jíme.

Strava jde přes obvyklý trávicí systém - žaludek. Když náš systém není schopen vyrábět dostatečné množství nezbytných rozkládacích látek (žaludečních šťáv) nebo je budeme ředit nevhodným pitím k vytěžení stopových prvků - je pravděpodobné, že nám budou chybět.

Pro stopové prvky je vhodné respektovat, že pouze v případě, že je dodáme pod jazyk           v ionizované a tekuté formě, je náš organismus schopen je vstřebávat přímo do krevního oběhu, aniž by musely projít celým trávicím a vstřebávacím procesem.

Tento přístup k našemu zdraví je vhodné používat preventivně dle našeho pocitu, který můžeme ověřit měřením.

Doplněním vhodných stopových prvků můžeme organismu pomoci i opravně, pokud již nějaký problém nastal.

Úvod do Etiomedicíny

Zakladatel Etiomedicíny je francouzský lékař MUDr. Jean Louis Brinette. Po dlouholeté praxi alopatické medicíny pochopil, že alopatická medicína nepřináší odpovědi na to, proč a jak vznikají nemoci. Konstatují se fyziologické příznaky na hmotné úrovni, ale nevysvětlují jaké,      a kde jsou příčiny nemoci.

Jeden den (někdy kolem roku 1980) zafungoval princip Newtonova jablka. MUDr. Brinette odhalil, že vlastně nejsme jenom maso, ale jsme celostní bytosti - energetické s přesnou energetickou strukturou, a poté i hmotné.

Zjistil, že nemoci vznikají na přesných energetických zákonech, že jsou různé světy - fyzická fyzika a kvantová fyzika - které se doplňují. Každá má svou přesnou, ale odlišnou zákonitost. Zaměřil se na hluboké pochopení těchto zákonitostí. Vytvořil metodu a učení, které tyto zákonitosti respektuje.

Je podstatné pochopit, znát a aplikovat mnoho základních pojmů energie, pochopení hmoty, chemie (též energie) - jak vše vlastně funguje, podle jakých zákonů. To jde pouze se zájmem, zvídavostí a chutí dosáhnout postupného pochopení, s přáním se bytostně vyvíjet.

Srdce a jeho tajemství

Srdce můžeme vnímat a chápat různými způsoby. Od toho, že to je pumpa, která pohání krev v žilách a tepnách, až k pochopení, že naše srdce je nekonečný orgán s neuvěřitelnými schopnostmi.

            Naše srdce

 • ví vše...
 • umí počítat
 • umí rozpoznávat
 • přístup a komunikace s podvědomím
 • nikdy nelže
 • funguje každou vteřinu našeho fyziologického života
 • nikdy neodpočívá
 • je endokrinní žláza
 • má mnoho dalších neuvěřitelných aspektů.

Je pouze na nás, zda si přejeme naučit se komunikovat se srdcem.

          K tomu je třeba:

 • naučit se, co, proč a jak můžeme komunikovat se srdcem
 • naučit se naslouchat tepu
 • otevřít se prostému vnímání
 • bez chtění nebo očekávání
 • emocí nebo myšlení

Osoby, které pochopili zákonitosti našich bytostí a přejí si žít

v harmonii se zákonitostí, najdou v srdci spolehlivého moudrého průvodce, rádce ...

Ptát se můžeme na vše.

V praxi to je velmi jednoduché. Náš tep má svou zákonitost - rytmus a amplitudu. Stačí sledovat, kde se změní amplituda, a tam je odpověď na kladenou otázku.

Srdce je propojeno s naším podvědomím i celým vesmírem. My si naše srdce můžeme uvědomovat, vnímat, přijímat a učit se zákonitosti, ověřovat vhodné, atd ...

Pak stačí jen věnovat náš čas a naší vědomou energii a cvičit. Jako vše v životě, když si přejeme se vyvíjet (hrát na hudební nástroj, sportovat, vzdělávat se, pečovat o zdraví, ...)

Spolupráce a dohody

Abychom se mohli vyvíjet, je třeba rozšiřovat naše vědomí = nahrazovat nevhodné vhodným a přijímat nové další VHODNÉ PRINCIPY ZÁKONITOSTI.

Jako základ je, uvědomit si, jakou energii k rozvoji používáme.

Jako ke všemu v životě můžeme používat CHTĚNÍ nebo PŘÁNÍ.

Je velmi zajímavé pochopit rozdíl jak na energetické úrovni, tak i na principu, kam nás to vede v každodenním životě.

 • chtění nebo / PŘÁNÍ být lepší, šikovnější, rychlejší, důležitější, ...
 • chtění nebo / PŘÁNÍ mít víc, větší vliv, víc peněz, ...

Pokud nás zdravá konkurence / soutěž vede k vylepšení, je to vhodné, jakmile nás vede k nevhodným akcím - jako ničení druhého (například uplácení lobbistů a politiků, aby pouze někdo přežil a pokud možno vyhubil ostatní, udělal si monopol, a přitom nepřinášel vhodnou odpověď na vše ...), pomlouvání, užívání podvodů, lží, ... tak se dostávají lidé do nepříjemných a nevhodných energií.

Pokud ve svém vývoji dospějeme do stádia, kdy pochopíme rozdíl mezi těmito dvěma přístupy v životě a přirozeně opouštíme chtění a nahrazuje ho PŘÁNÍ, pak se celý svět změní, náš život se změní, což je v podstatě to, že náš náhled na vše se změní (ne, že se vše změní) a můžeme spolu žít v pomoci a SPOLUPRÁCI / SOUČINNOSTI. Je to přirozený vývoj, ke kterému dospělo již mnoho jednotlivců a tím se začíná měnit i naše společnost.

Přestává být důležité obhajovat vlastní "pravdy" a "názory" nebo i "životní postoje". Vše tu má své místo a svoji roli (jako buňky v našem těle). Konkurence je vhodná, pokud nás vede k vývoji, k vylepšení, k moudrosti, k respektu ZÁKONITOSTI = bezpečněji, účinněji, ... např. spolupráce mezi různými metodami a cestami ke zdraví: na různých úrovních hmotných nebo energetických: alopatická, fytoterapie, aromaterapie, akupunktury, homeopatie, reflexní terapie, ... nebo obě propojené = celostní

Spolupráce RESPEKTUJE vše a hledá ZPŮSOBY jak...

A NAVÍC ZEPTEJME

SE SRDCE BYTOSTI, KTERÁ METODA

KOMU A KDY VYHOVUJE LÉPE.

Nabízíme spolupodílení se na vytváření organizace lidí, kteří si přejí žít v:

POMOCI, SOUČINNOSTI, VÝMĚNĚ A RESPEKTU = ZÁKONITOSTI = LÁSCE

Spoluvytváříme neziskovou celosvětovou organizaci, která přispívá a pomáhá ke zdraví každému, bez jakékoliv diskriminace, bez ohledu na rasu, vyznání nebo sociální postavení. Všem nabízí různé možnosti zdravého osobního vývoje.

Cílem je:

     Zdraví pro každého, aby si každý mohl vybrat vhodné prostředky pro vlastní osobní             

a originální cestu k tomu, aby se cítil dobře na fyzické, psychické, energetické a sociální úrovni.

Spolupráce členů s různými metodami (tradičních, alternativních, přírodních, alopatických, ...), které vedou ke zdraví

Tento cíl znamená nabízet po celém světě všem osobám možnost mít k dispozici informace        o různých metodách, o možnostech a cestách, vybírat si svobodně jakou cestou si přeje jít    a mít přístup a možnost užívat nabídky pro podporu svého osobního bytostného vývoje.

 • Uznává různé metody léčení.
 • Respektuje rozhodnutí každého ve výběru své cesty ke zdraví.
 • Nikdy nebude bránit lidem v osobních svobodných výběrech metod léčení.
 • Je vždy otevřena ke spolupráci s různými metodami léčení dle přání člověka.
 • Každý člověk rozhoduje vždy svobodně o své cestě ke zdraví.
 • Každý má volný výběr a je sám zodpovědný za to, jakým způsobem si přeje podporovat a najít cestu ke svému zdraví.
 • Cílem je PODPOŘENÍ přírodního biologického, trvalého a zodpovědného zdraví.

POČÍNAJE VHODNÝMI PRINCIPY:

DÝCHÁNÍM, PITÍM, STRAVOU, POHYBEM, MYŠLENÍM, VYJADŘOVÁNÍM, JEDNÁNÍM, VZÁJEMNOU POMOCÍ, RESPEKTEM...

A CESTAMI K POCHOPENÍ

A RESPEKTU ZÁKONITOSTÍ

Všichni členové, kteří přinášejí podporu pro zdraví (lékaři, terapeuti, léčitelé) a mají certifikaci od vzdělávacích struktur

Nesoudíme

Pomáháme

Dle našeho nejlepšího vědomí a v respektu zákonů přírody

DOHODY vytváříme na základě respektování zákonitostí a přání štěstí a zdraví všem

Směřujeme společně k vyššímu

POCHOPENÍ ZÁKONITOSTÍ A LÁSCE.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11