NABÍZÍME SEMINÁŘE

SEMINÁŘE 

           PRO PROFESIONÁLY           V OBLASTI ZDRAVÍ

Pro profesionály v oblasti zdraví (lékaře, léčitele a všechny ty, kteří jsou v přímém styku s pacienty a přejí si prohloubit vědomosti a umění v oblastech OLIGOTERAPIE A ETIOMEDICÍNY, aby bylo léčení jejich pacientů ještě efektivnější). (Více informací)

Vážení zájemci,
veškeré semináře a vzdělávání, které nabízíme, mají jediný cíl:
jak z hlediska hmotného: tělesné zdraví - stopové prvky (minerály/oligoterapie), tak také z hlediska energetického naší globální bytosti = ETIOMEDICÍNA:
na úrovních různých bodů a vrstev
já a moje vyšší já,
intro já,
inter já,
corpore sano,
mens sana,
mikrokosmu, makrokosmu,
atd.
Naše kurzy Vám umožní, abyste
rozšiřovali Vaše vlastní vnímání,
mohli pomáhat ostatním na lidské úrovni,
porozuměli více svým pacientům a mohli jim tak lépe pomáhat - platí pro osoby, jež jsou aktivní v oboru zdraví a v kontaktu s pacienty (nabízíme různá školení přizpůsobená úrovni Vašeho vzdělání).
Bližší informace najdete ve specializovaných rubrikách:


Pro lékaře 

Pro farmaceuty

Pro terapeuty

Pro léčitele


Veškerá naše osobní nová pochopení      a vnímání zákonů přírody (fungování naší globální bytosti) nám pomáhají, jak v osobním životě, tak i v oboru povolání.
Přejete-li si další informace, prosíme Vás o sepsání krátké zprávy, ve které nám velmi stručně sdělíte, co si přejete a jaká je vaše motivace (max. 5 bodů pro motivaci).
Těšíme se na spolupráci a přejeme hezký den,
Váš team BIOLIGOCEE

Pomoci rozvoji našich bytostí

 

.

SEMINÁŘE 

PRO OSOBNÍ ROZVOJ 

Vážení zájemci,

veškeré semináře, které nabízíme, mají jediný

CÍL:

pomoci s rozvojem našich bytostí, jak z hlediska hmotného (tělo, zdraví počínaje dýcháním, pitím, stravou) / pochopení katalýz a proč jsou nezbytné stopové  prvky (minerály / oligoterapie), 

tak i z hlediska energetického (různé body a vrstvy) naší globální bytosti (já, moje vyšší já, hyper já, intro já, inter já, corpore sano, mens sana, mikrokosmu / makrokosmu, aj.).

PRO KOHO?

tyto semináře jsou vhodná pro osoby s hlubším zájmem, které si přejí pokračovat ve svém osobním pozitivním vývoji a jsou ochotné vnímat také jiné rozměry světa, ve kterém žijeme.

PROČ?

Nové poznatky nám umožňují, abychom

  1. rozšiřovali naše vlastní vnímání
  2. pomáhali sami sobě a také ostatním na lidské úrovni (vhodným smýšlením, vyjadřováním, chováním)

V JAKÉ OBLASTI?

  • struktura a organizace života na bytostní úrovni (ve všech vrstvách a bodech)
  • myšlení (druhy, použití)
  • komunikace na energetické úrovni
  • komunikace mezi lidmi (inter-já resp. mezi-já)
  • je žádoucí, naučit se také správně vnímat, co je energie / hmota, jaké jsou naše různé energetické struktury a vrstvy, jaké různé energie existují a jaké mají vlastnosti, naše smysly, kým jsme z hlediska energií, jak energeticky fungujeme, co je komunikace, pyramidální komunikace, co je a jak funguje naše podvědomí, co je somatizace, co jsou myšlenky, jak funguje nápad a jaké jsou jeho cykly vývoje, co je intuice, logika a emoce a mnoho dalších informací, ale i praktických zkoušení, ověřování a vnímání nových rozměrů okolí.

Veškeré semináře jsou založeny na dlouholetých praktických zkušenostech a znalostech v různých oblastech léčení (úroveň biologická, energetická), ale i individuálních životních poznatcích (vedení firem atd.).


SEMINÁŘE KOMUNIKACE LEADERSHIP MANAGEMENT 

Vážení zájemci,

veškeré semináře, které nabízíme, mají jediný

CÍL:

pomoci rozvoji našich osobností, jak z hlediska vlastního vnímání a umění v oblasti komunikace,

tak také v oblasti managementu a leadershipu.

PRO KOHO JSOU AKCE KONÁNY:

*pro firmy, jejichž management si přeje pomoci rozvoji svých pracovníků, a tím i rozvoji teamu a firmy. Na přání můžeme připravit také speciální kurzy pro vedení firem.

*pro jednotlivce, kteří jsou motivováni osobním rozvojem, přejí si rozšířit vlastní umění v profesionálním světě a mají zájem o zlepšení vlastních výkonností a schopností.

Tyto semináře jsou vhodná pro osobnosti, které si přejí pokračovat ve svém osobním pozitivním rozvoji a jsou ochotny vnímat různé rozměry, ve kterých žijeme.

ZAMĚŘENÍ KURZŮ

*rozšiřování vlastního vnímání

*schopnost pomoci sám sobě, i ostatním na lidské úrovni (vhodné myšlení, vyjadřování a chování)

OBLASTI KURZŮ

*komunikace

-pyramidální komunikace

-komunikace na energetické úrovni

-komunikace mezi lidmi (inter-já neboli mezi-já)

*myšlení (druhy myšlení a jejich možné využití v praktickém životě)

správné vnímání toho, co je energie, jaké jsou naše různé energetické struktury a vrstvy, druhy energií a jejich vlastnosti...

*naše smysly

kým jsme z hlediska energií, co je a jak funguje naše podvědomí, co jsou myšlenky, nápad a jeho cykly vývoje (cesta, kudy prochází), co je intuice, logika, či emoce...

...a mnoho dalších informací, zkoušení, ověřování a vnímání nových rozměrů našeho okolí

Veškeré semináře jsou založeny na dlouholetých zkušenostech a znalostech  v různých oblastech léčení (jak na úrovni fyziologicky-biologické, tak i energetické našich bytostí - Etiomedicína), ale i na praxi ve vedení firem a celkových životních zkušenostech.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11