JAKÁ JE ROLE STOPOVÝCH PRVKŮ?

Stopové prvky (minerály / oligoelementy) jsou, spolu s vitamíny, katalyzátory biologických funkcí všech živých organismů, bez nichž by nic správně nefungovalo a neexistoval by žádný život.

Každý stopový prvek má svoji funkci a pomáhá tělu k vykonávání určitých biologických procesů v těle.

Za běžných okolností pokryje potřeby organismu pestrá racionální strava, ze které si tělo (v odpovídajícím množství), vybere to, co potřebuje.

Pokud však organismu určité stopové prvky schází nebo jich má málo, projevují se zdravotní potíže.

 

K ČEMU SLOUŽÍ KATALYZÁTORY?

Katalyzátory usnadňují biologické funkce tím, že snižují čas a energii potřebnou pro jejich uskutečnění. Na konci reakce zůstávají neporušené a mohou být znovu použity.

Teoretický příklad katalýzy:

FUNKCE = přemístění velkého kusu dřeva na zemi

SUBSTRÁT = látka, na které probíhá katalytická reakce (velký kus dřeva)

ENZYM = specifický nástroj činnosti (osoby)

KATALYZÁTOR = motor, či energie nástroje (dřevěná polena)

 

Konkrétní příklad katalýzy: hemoglobin

řidič kamionu = dodavatel železa

dálnice = plíce - buňky

FUNKCE = buněčné dýchání = přenos substrátu

SUBSTRÁT = kyslík nebo oxid uhličitý

ENZYM = kamion - hemoglobin

KATALYZÁTOR = řidič kamionu - železo

 

PROČ JE ROZUMNÉ STOPOVÉ PRVKY UŽÍVAT K LÉČENÍ ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ?

Být nemocný znamená fungovat špatně nebo "méně dobře". Je proto bio-logické, tj. logické vůči životu, používat tyto prvky, díky kterým náš metabolismus bude fungovat přirozeně, nalezne rovnováhu a znovu nabude zdraví.

 

PROČ JE OLIGOTERAPIE JEDINOU BIOLOGICKOU CELOSTNÍ TERAPIÍ?

Každý přírodní nebo syntetický lék působí momentálně a pouze částečně nahradí nedostatečné fungování organismu. Následně je však rozpoznán jako cizí prvek a vyloučen naším imunitním systémem a vylučovacími orgány.

Stopové prvky jsou přirozenou součástí našeho těla a jako takové nejsou považovány za cizí těleso. Naopak, jsou integrovány, aby působily a zůstaly v organickém prostředí, jak příroda zamýšlela. To je důvod, proč je oligoterapie integrovanou biologickou léčbou, zatímco jiné terapie jsou terapiemi zástupnými.

Příklad: Železo je součástí molekuly hemoglobinu, jehož je přirozeným katalyzátorem.

 

JAKÝ JE CÍL OLIGOTERAPIE?

Obnovit narušené funkce organismu.

 

O JAKÝCH STOPOVÝCH PRVCÍCH HOVOŘÍME A CO MAJÍ SPOLEČNÉHO S NAŠIM ZDRAVÍM?

 

Veškera hmota se skládá z kombinací různých atomů - Mendělejova tabulka jich uvádí, dle dnešního poznání, kolem 140.

Naše tělo se skládá též pouze z atomů (stejně jako veškerá hmota - jídlo, domy, příroda, atd.).  

 

1)     Z prvků konstrukčních

Kyslík a vodík            80 % hmotnosti

Uhlík                          13 % hmotnosti

dusík, vápník, hořčík, fluor, fosfor, draslík, křemík, sodík a síra 6,99 % hmtonosti.

 

2)     Z prvků katalyzátorů

Mangan, měď, železo, kobalt, nikl, molybden, chrom, zinek, selen, jód, vanad 0,01 %, což znamená průměrně kolem 7 gramů, které jsou zodpovědné za rovnováhu našeho zdraví.

 

ROZTOKY BIOLIGO OBSAHUJÍ RŮZNÉ STOPOVÉ PRVKY - PODLE JEJICH KONKRÉTNÍHO ÚČELU

obsaženy jsou: vápník (Ca), fluor (F), hořčík (Mg), fosfor (P), draslík (K), křemík (Si), síra (S), mangan (Mn), měď (Cu), železo (Fe), molybden (Mo), zinek (Zn), chrom (Cr), selen (Se), jód (I).

 
 

KOLIK POTŘEBUJEME STOPOVÝCH PRVKŮ A KDE JE NAJDEME?

a) kvantitativní potřeby

Naše potřeba jednotlivých prvků je velmi odlišná. Potřebujeme například 300 mg hořčíku denně, ale pouze 0,1 mg selenu. Tyto nároky organismu jsou běžně pokryty příjmem pestré, racionální stravy.

Vyskytující se nutriční nedostatky se obvykle vztahují k určitému prvku, v určitém regionu a to za předpokladu, že přijímáme jen to, co se pěstuje na daném místě. Dále mohou být nedostatky způsobeny nedostatečnou výživou, zvýšenými potřebami organismu (sportovci, těhotné ženy, adolescenti...), vyššími ztrátami (vlivem specifických nemocí), nefunkčním vstřebáváním, malabsorbcí, či blokádami.

 

b) kvalitativní potřeby

Fakticky přijímáme dostatek stopových prvků, ale vlivem potíží se vstřebáváním nebo vlivem blokád v těle, které jsou zapříčiněny působením vnějších faktorů (léky, alkohol, tabák, nevhodný životní styl, stres atd.) vzniká jejich nedostatek.

 

PROČ JSOU NAŠE PREPARÁTY V IONIZOVANÉ FORMĚ A JAKÉ TO MÁ VÝHODY?

Stopové prvky a minerály ze stravy musí nejprve projít zažívacím ústrojím, aby se mohly rozložit a vstřebat. Ty, které používáme v oligoterapii, jsou ionizovány, tzn. rovnou schopny asimilace. Ionizovaná forma se povinně uchovává v roztoku a umožňuje užívání mnohem slabších dávek, se zvýšenou účinností. Ionizované prvky totiž rychle přecházejí do krevního oběhu, aniž by bylo nutné je pro využití organismem strávit. Návrat ke zdraví se tedy urychluje. Navíc, užívání slabých dávek, ve specifických poměrech a množstvích znemožňuje intoxikaci (k intoxikaci je třeba najednou požít 200 dávek těch nejvíce toxických nebo až 1200 dávek méně toxických prvků).

 

PROČ KOMPLEXNÍ SLOUČENINY STOPOVÝCH PRVKŮ?

Žádný metabolismus nelze omezit na jedinou reakci nezávislou na zbytku organismu. Takové komplexní pochody jako je trávení, imunita, nervová odolnost a jiné, nemohou být obnoveny přínosem jediného prvku. Z tohoto důvodu se jich nezbytně doporučuje užívat více.

Na základě těchto úvah, Michel Deville, ředitel Centra pro výzkum a aplikace stopových prvků (Centre de Recherches et d'Applications sur les Oligoéléments, CRAO), od roku 1974 vyvinul a otestoval komplementy stopových prvků, které umožňují doporučit stopové prvky na skupinu katalytických reakcí, týkajících se buď jednoho zdravotního problému (např. anémie), nebo komplexních pochodů (např. oběhového systému).

 

JAKÉ JSOU VÝHODY TÉTO METODY?

  Praktikuje nejnovější objevy v oblasti biologické katalýzy, zjednodušuje doporučení a užívání pro pacienty, které vede k lepší péči a tedy lepším výsledkům. V neposlední řadě pak snižuje celkové náklady na léčbu.

 např. anémie:

tělo potřebuje, dle ucelené oligoterapie, pro své správné fungování:

1) Měď      která má roli katalyzátoru           

              a) Feritine pro skladování železa

              b) Transferine pro přepravu železa

2) Draslík            má několik funkcí v metabolismu železa a podílí se na cca. 600 enzymatických procesech

3) Kobalt             zlepšuje asimilaci železa (studie Novartis (Ciba již v roce 1951)   

4) Jod                 štítná žláza vyrábí hormon, který stimuluje výrobu hemoglobinu

5) Železo              bývá ho málo. Příčinou však nemusí být přímo nedostatek tohoto minerálu, ale chybění jiného prvku 

6) Molybden         Katalyzuje enzym (xanthine-oxydasu), který připojuje železo na feritinu

 

Naše tělo je fantastická a neuvěřitelná biologická součást naší bytosti, za kterou jsme zodpovědní a je vhodné o ní velmi dobře pečovat. Další součásti naší bytosti mají také pochopitelně vliv na náš vývoj a zdraví.

 

Užívání doplňků stopových prvků poskytuje rychlé a trvalé výsledky, a to v různých oblastech, z nichž 3 níže jmenované představují, samy o sobě, asi 80 % všech zdravotních problémů:

1. Neuropsychická oblast

bez rizika návyku lze překonat různé druhy závislostí (cigarety, alkohol, drogy, léky...) a poruch, jako je např. úzkost, nervozita, podrážděnost, depresivní stav, stres aj. potíže.

2. Imunitní oblast

je možné řešit nedostatky v případě chronických, či akutních infekcí - chřipku, nachlazení, onemocnění ORL, zánět močového měchýře, kolibacilózu, průjem, aj.

3. Oblast revmatismu

řešit lze degenerativní potíže: artrózu a osteoporózu, při nichž užívání stopových prvků dosáhlo 85 % pozitivních výsledků (zlepšení nebo stabilizace - dle lékařské statistiky Dr. Picarda s 50000 klinických případů).

zánětlivé potíže: nejčastěji se řeší artritida, revmatoidní artritida a akutní zánětlivý revmatismus.

 

JINÉ OBLASTI, KDE JE UŽITEČNÉ UŽÍVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH STOPOVÝCH PRVKŮ  

kardiovaskulární problémy, poruchy tlaku, kardiopatie, nemoci oběhového ústrojí, křeče, atd.;    

endokrinní problémy, obezita, neplodnost, hypotyreóza a hypertyreóza,

menstruační poruchy, frigidita, impotence, celulitida, ztráta chuti k jídlu, atd.; 

zažívací problémy, cholesterol, non-inzulin dependentní diabetes, zácpa, atd.;     

alergie: astma, senná rýma, ekzém, atd.;       

anémie;   

problémy s ledvinami (vylučováním moči): ledvinová
nedostatečnost, retence tekutin, acidóza, atd.;  

degenerativní onemocnění: přínos látek účinných proti
volným radikálům;  

příprava na operaci a rekonvalescence 

 

Ohledně přesných povolených tvrzení se prosím podívejte na jednotlivé produkty na našem eshopu.


Kontakt

BIOLIGOCEE

Sluneční náměstí 2561/3
158 00 Praha 13
CZECH REPUBLIC
KONTAKTUJTE


+420 731 491 651