CO JE HMOTA?

Podívejme se nejdříve krátce na to, co je hmota.

Dnešní vědecké poznatky zjednodušeně říkají, že základem hmoty jsou atomy (chemicky nedělitelné) a veškerá hmota se skládá z kombinací různých atomů.

Atomy se skládají z jádra a elektronů, které se točí kolem jádra, jejichž velikost a rozměry jsou pro naše vnímání a rozpoznávání neuvěřitelně malé, např.: (62 pm (6,2×10-11 m) pro hélium až 596 pm (5,96×10-10 m)).

Poměr znamená, že když se zvětší obě hodnoty průměru jádra a průměru atomu, zjistíme, že pokud by mělo jádro průměr 1cm, elektron se točí ve vzdálenosti 100 000 cm neboli 1 km..

Elektrony jsou k atomovému jádru vázány elektromagnetickou vazbou zprostředkovanou fotony.

Protony a neutrony v jádře jsou navzájem vázány silnou jadernou silou zprostředkovanou gluony

Protony a neutrony se skládají z kvarků (u a d) atd.

 

Z těchto poznatků dnešní vědy můžeme vyvodit myšlenku, že veškerá hmota se skládá z velmi malých částic (energie) a že vše, čemu říkáme hmota se rozlišuje pouze počtem neutronů, protonů a elektronů a jejich vazbami.

 


Kontakt

BIOLIGOCEE

Sluneční náměstí 2561/3
158 00 Praha 13
CZECH REPUBLIC
KONTAKTUJTE


+420 731 491 651