Vážení zájemci,

veškerá školení, která nabízíme, mají jediný

CÍL:

pomoci s rozvojem našich bytostí, jak z hlediska hmotného (tělo, zdraví)  / stopové prvky (minerály / oligoterapie), tak také z hlediska energetického (různé body a vrstvy) naší globální bytosti (já, moje vyšší já, hyper já, intro já, inter já, corpore sano, mens sana, mikrokosmu / makrokosmu, aj.).

 

PRO KOHO?

tato školení jsou vhodná pro osobnosti, které si přejí pokračovat ve svém osobním pozitivním vývoji a jsou ochotné vnímat také jiné rozměry světa, ve kterém žijeme.

 

PROČ?

nové poznatky nám umožňují, abychom

  • rozšiřovali naše vlastní vnímání
  • pomáhali sami sobě a také ostatním na lidské úrovni (vhodným smýšlením, vyjadřováním, chováním)

 

V JAKÉ OBLASTI?

  • struktura a organizace života na bytostní úrovni (ve všech vrstvách a bodech)
  • myšlení (druhy, použití)
  • komunikace na energetické úrovni
  • komunikace mezi lidmi (inter-já resp. mezi-já)
  • je žádoucí, naučit se také správně vnímat co je energie / hmota, jaké jsou naše různé energetické struktury a vrstvy, jaké různé  energie existují a jaké mají vlastnosti, naše smysly, kým jsme z hlediska energií, jak energeticky fungujeme, co je komunikace, pyramidální komunikace, co je a jak funguje naše podvědomí, co je somatizace, co jsou myšlenky, jak funguje nápad a jaké jsou jeho cykly vývoje, co je intuice, logika a emoce a mnoho dalších informací, ale i praktických zkoušení, ověřování a vnímání nových rozměrů okolí.

 

Veškerá školení jsou založena na dlouholetých praktických zkušenostech a znalostech v různých oblastech léčení (úroveň biologická, energetická), ale i individuálních životních poznatcích (vedení firem atp.).

Přejete-li si další informace, prosíme, napište nám krátkou zprávu, ve které nám velmi stručně sdělíte, o co konkrétně máte zájem a jaká je vaše motivace (max. 5 bodů pro motivaci). 

 

Těšíme se na spolupráci a přejeme krásné dny,

 

Váš team BIOLIGOCEE

 


Kontakt

BIOLIGOCEE

Sluneční náměstí 2561/3
158 00 Praha 13
CZECH REPUBLIC
KONTAKTUJTE


+420 731 491 651