Vážení zájemci,

veškerá školení, která nabízíme, mají jediný cíl:

Pomoci rozvoji našich bytostí

jak z hlediska hmotného: tělesné zdraví - stopové prvky (minerály/oligoterapie), tak také z hlediska energetického naší globální bytosti:

na úrovních různých bodů a vrstev

 • já, 

 • moje vyšší já, 

 • hyper já, 

 • intro já, 

 • inter já, 

 • corpore sano, 

 • mens sana, 

 • mikrokosmu, makrokosmu, 

 • atd.

Naše kurzy Vám umožní, abyste

 • rozšiřovali Vaše vlastní vnímání

 • mohli pomáhat ostatním na lidské úrovni

 • porozuměli více svým pacientům a mohli jim tak lépe pomáhat - platí pro osoby, jež jsou aktivní v oboru zdraví a v kontaktu s pacienty (nabízíme různá školení přizpůsobená úrovni Vašeho vzdělání).

Bližší informace najdete ve specializovaných rubrikách:

 • Pro lékaře

 • Pro farmaceuty

 • Pro terapeuty 

 • Pro léčitele

Veškerá naše osobní nová pochopení a vnímání zákonů přírody (fungování naší globální bytosti) nám pomáhají  jak v osobním životě, tak také v oboru povolání.

Přejete-li si další informace, prosíme Vás o sepsání krátké zprávy, ve které nám velmi stručně sdělíte, co si přejete a jaká je vaše motivace (max. 5 bodů pro motivaci).

 

Těšíme se na spolupráci a přejeme hezký den,

 

Váš team BIOLIGOCEE