Vážená Paní doktorko,

Vážený Pane doktore,

 

v případě, že vnímáte alopatii jako jedinou správnou a vhodnou metodu léčení, respektujeme Váš názor a je možné, že Vás následující řádky zcela neosloví.

Pokud je tomu naopak, pak Vám nabízíme cestu, jež umožňuje, (a o tom jsem se měl možnost přesvědčit osobně), seznámit se s velmi zajímavým a nekonečným světem vnímání naší energetické části bytosti.

Rád bych Vám představil ETIOMEDICÍNU (ETIO znamená v řečtině původ), tedy MEDICÍNU PŮVODU NEMOCÍ.

 

Něco málo z historie tohoto pokladu vědy a moudrosti:

ve francouzské Alsace žil a etiomedicínu praktikoval MUDr. Jean-Luis Brinette, který kolem roku 198X zažil ve svém vlastním osobním životě velmi silný emotivní šok. Bylo to v době, kdy měl již za sebou mnohaletou lékařskou praxi, jak v různých nemocnicích, tak také ve vlastní lékařské ordinaci.  

Pracoval roky pomocí různých technik, jako je např. AURICULOTHERAPIE, kterou začal vyvíjet MUDr. Nogier (též francouzský lékař, jehož metoda je používána v různých zemích).

Tento emotivní šok vyvolal u MUDr. J. L. Brinetta otevření novému vnímání toho, kým jsme jako globální bytosti a poznání, že vše jde ještě mnohem dál, než dosahuje pouze hmotná úroveň.

 

Jako zřejmě velké většině lidí, i nám se v životě stává, že si klademe otazníky typu:

Co je vlastně nemoc?

Proč vzniká?

Odkud přichází?

Proč jsou jedni zdraví a jiní nemoci podlehnou?

Jaký je vztah mezi energií a nemocí? 

Je nějaký vztah původu našeho vnímání a myšlení?

Lze (se) léčit pouze na energetické úrovni?

Existuje struktura naší energetické bytosti, přesná anatomie našich různých energetických bodů, vrstev a struktur? A pokud ano, je měřitelná a jakým způsobem?

Jak lze rozšířit možnosti léčení za přispění těchto poznatků?

 

MUDr. J. L. Brinette odhalil mnoho zajímavých poznatků z hlediska možností energetického léčení.

Vytvořil ucelenou metodu poznání a léčení.

Postavil různé úrovně léčení a protokolů.

 

Principy:

* Přístup k etiomedicíně od nás vyžaduje mnoho osobní práce na našem vnímání pojmů (např. co je lidská bytost, jak vše funguje na energetické úrovni aj.).

* Principy léčení jsou založeny na

  • práci s energiemi

  • variaci pulzu pacienta, (který sleduje RAC***), jež nám indikuje, s čím si přeje pacient pomoci

  • pro každý bod z hlediska energetického, (naše různé body a vrstvy) naší globální bytosti (já, moje vyšší já, hyper já, corpore sano, mens sana, mikrokosmu makrokosmu, intro já, inter já, atd…). existuje buď emotivní reflexní bod nebo filtr, který uvolňuje a odblokovává zablokovanou energii

to vše umožnuje, abychom naším pacientům usnadnili cestu, dosáhnout stavu slučujícím se s rčením:

 

      VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH  A ZDRAVÝ DUCH VE ZDRAVÉM TĚLE

 

Pro celkové školení je třeba být připraven k tomu, aby se naše celkové vnímání života podstatně rozšířilo.

 

Máte-li zájem o další informace, prosíme, napište nám krátkou zprávu, ve které nám velmi stručně sdělíte, co si přejete a jaká je vaše motivace (pouze max. 5 bodů pro motivaci).

 
 

Těšíme se na spolupráci a přejeme Vám krásné dny,

 

Váš team BIOLIGOCEE

 
pozn.: ***reflexe auriculo-cardiaque (doslova reflex ucho-srdeční)