KOMUNIKACE LEADERSHIP MANAGEMENT

Vážení zájemci,

veškerá školení, která nabízíme, mají jediný

CÍL:

pomoci rozvoji našich osobností, jak z hlediska vlastního vnímání a umění v oblasti komunikace,

tak také v oblasti managementu a leadershipu.

 

PRO KOHO JSOU AKCE KONÁNY:

*pro firmy, jejichž management si přeje pomoci rozvoji svých pracovníků, a tím i rozvoji teamu a firmy. Na přání můžeme připravit také speciální kurzy pro vedení firem.

*pro jednotlivce, kteří jsou motivováni osobním rozvojem, přejí si rozšířit vlastní umění v profesionálním světě a mají zájem o zlepšení vlastních výkonností a schopností.  

Tato školení jsou vhodná pro osobnosti, které si přejí pokračovat ve svém osobním pozitivním rozvoji a jsou ochotny vnímat různé rozměry, ve kterých žijeme.

 

ZAMĚŘENÍ KURZŮ

*rozšiřování vlastního vnímání

*schopnost pomoci sám sobě, i ostatním na lidské úrovni (vhodné myšlení, vyjadřování a chování)

 

OBLASTI KURZŮ

*komunikace

-pyramidální komunikace

-komunikace na energetické úrovni

-komunikace mezi lidmi (inter-já neboli mezi-já)

 

*myšlení (druhy myšlení a jejich možné využití v praktickém životě)

správné vnímání toho, co je energie, jaké jsou naše různé energetické struktury a vrstvy, druhy energií a jejich vlastnosti...

*naše smysly

kým jsme z hlediska energií, co je a jak funguje naše podvědomí, co jsou myšlenky, nápad a jeho cykly vývoje (cesta, kudy prochází), co je intuice, logika, či emoce...

...a mnoho dalších informací, zkoušení, ověřování a vnímání nových rozměrů našeho okolí

 

Veškerá školení jsou založena na dlouhaletých zkušenostech a znalostech v různých oblastech léčení (jak na úrovni fyziologicky-biologické, tak i energetické našich bytostí - etiomedicína), ale i na praxi ve vedení firem a celkových životních zkušenostech.

 


Kontakt

BIOLIGOCEE

Sluneční náměstí 2561/3
158 00 Praha 13
CZECH REPUBLIC
KONTAKTUJTE


+420 731 491 651