01.06.2016 10:18

POSTOJ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY K LÉČITELŮM

Vážení čtenáři,

Je velmi málo známé oficiální stanovisko České lékařské komory ke spolupráci lékařů s léčiteli. Následující text otvírá dveře ke spolupráci mezi odlišnými přístupy k léčení a podpoře zdraví, ale které se mohou často vzájemně doplňovat a pomoci účinněji pacientovi.   

Tento text je součástí dokumentu, který najdete na webových stránkách ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

3) Postoj k léčitelům (nelékařům) by neměl být a priori zamítavý. Pokud léčitel spolupracuje s lékařem, mohou jeho rady nebo prostředky přírodní medicíny přispět ke zlepšení celkové kondice a kvality života nemocného.

Schváleno Vědeckou radou České lékařské komory dne 2. 2. 2012

https://www.lkcr.cz/zakladni-informace-203.html# Formy celoživotmího vzdělávání

Pro lékaře, léčitele, pacienty a všechny osoby, které se zajímají o zdraví, co znamená nemoc, co jsme jako globální bytosti, atd…, nabízíme doplňující náhledy a možnosti podpory zdraví jak na úrovni OLIGOTERAPIE  (se stopovými prvky, na úrovni fysiologické)  tak i s ETIOMEDICINOU na úrovni energetické. Částečné informace najdete na naších stránkách a v případě zájmu nás kontaktujte

Přejeme Vám příjemné a zajímavé čtení

 

Team BIOLIGOCEE

 

—————

Zpět


Kontakt

BIOLIGOCEE

Sluneční náměstí 2561/3
158 00 Praha 13
CZECH REPUBLIC
KONTAKTUJTE


+420 731 491 651