30.10.2015 12:43

Otázky ohledně života

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

kdo z nás si neklade otázky, co je vlastně život? Co je zdraví? Co je láska a jaké druhy lásky máme? Co znamená zloba, odpuštění, dobrá vůle, lenost, osud apod.?

Je to energie, stejně jako třeba světlo, barvy, zvuk apod. a jiné jsou pouze svou odlišnou frekvencí.  

Proč existují spory (s blízkými, či na mezinárodní úrovni), válka se sebou samým? Má nemoc smysl? Co znamená zdraví? Co je víra a čemu věříme a proč? Co znamenají nebo vyjadřují různá pořekadla, či moudrosti (např. jako "ve zdravém těle zdravý duch"?) Existuje souvislost mezi myšlením, hmotou a naším tělem? Existují další zákony přírody, které my neznáme? Jaké další existující odhalíme a kdy? Má člověk jiné hodnoty než hmotné? Co jsou myšlenky a jak fungují? 

Člověk byl a je zvědavý tvor a bude se vždy snažit rozšiřovat své vědomí. Milióny vědců a badatelů se snaží odhalit to, jak, co a proč vlastně funguje. Proč jsme si podobní, ale přitom jsme rozdílní? Co znamená pojem čas?  Proč existují rozdílné metody léčení? Jsou všechny způsoby léčení vhodné pro každého? Proč jsou, či nejsou universální? Existují na všechny naše otázky odpovědi? Každý z nás zná něco, co ten druhý nezná....

Co je komunikace, vedení, (management/leadership)? Proč všichni nevnímáme nebo neznáme vše? Co je vědomí nebo podvědomí? Každý z nás je podnikatel a řídí své tělo, které se skládá z miliard miliard atomů. Pro představu - pouze v krvi máme 25 000 000 000 000 000 000  atomů (kolem 2,6 gramu) železa. Každý jsme zodpovědni za samosprávu svého těla - jak ho živíme, co a jak děláme, jak myslíme, jak rozhodujeme atd. 

Dnešní vývoj věd umožňuje, díky hledání, zkoumaní, pokusům a objevům vysvětlit určité části zákonů našeho světa, vesmíru. Můžeme probrat některé Biologické (logické se životem=Bios) i energetické poznatky. 

Někomu postačí se spokojit s tím, co již různé vědy přijaly jako realitu, někteří z nás se zajímají i o poznatky, které budou vědecky vysvětleny až později (jako například co je energie v pojmu zdraví, jaký je vliv našeho myšlení, vnímaní, či poznání na náš zdravotní stav, existuje něco jako duše nebo duch atd.?

Z výše uvedeného vyplývá, že se můžeme zajímat o různé aspekty naší bytosti. Na úvod se společně podívejme na to, kým jsme jak z hlediska hmoty, tak z hlediska energie.

Co je vlastně hmota?

Dnešní vědecké poznatky zjednodušeně říkají, že:

základem hmoty jsou chemicky nedělitelné atomy, které se skládají z jádra a elektronů, jež se točí kolem jádra. Jejich velikost a rozměry (62 pm (6,2×10-11 m) pro hélium až 596 pm (5,96×10-10 m)), jsou pro naše vnímání a rozpoznávaní neuvěřitelně malé. Když bysme ve stejném poměru zvětšili obě hodnoty (průměr jádra, i průměr atomu), došli bysme k atomu, ve kterém by jádro mělo průměr 1 cm a elektron by se točil ve vzdálenosti 100 000 cm neboli 1 km od něj.

Elektrony jsou k atomovému jádru vázány elektromagnetickou silou zprostředkovávanou fotony. Protony a neutrony v jádře jsou navzájem vázány silnou jadernou silou zprostředkovanou gluony. Protony a neutrony se skládají z kvarků atd.

Z těchto a dalších poznatků dnešní vědy můžeme přijmout myšlenku, že veškerá hmota se skládá z velmi malých částic (energie) a že vše, čemu říkáme hmota, se liší pouze počtem neutronů, protonů a elektronů a jejich případnými vazbami.

Veškerá hmota se skládá z kombinací různých atomů (Mendělejevova tabulka jich uvádí, dle dnešního poznání kolem 140).

A co to má společného s námi a našim zdravím?

Naše tělo se skládá pouze z atomů. Stejně jako veškerá hmota (jídlo, domy, příroda, atd.)  

1)      Z prvků konstrukčních (dům) v % váhy

Kyslik a vodík            80%

Uhlík                          13%

Dusík, Vápník, Hořčík, Fluor, Fosfor Draslík, Křemík, Sodík a Síra 6,99 %

2)      Prvků katalyzátorů, stopové prvky (topení, elektřina, voda)

Mangan, Měď, Železo, Kobalt, Nikl, Molybdene, Chrom, Zinek Selen, Jod, Vanad  0,01 %.

To znamená v souhrnu průměrně kolem 7 gramů, které jsou zodpovědné za rovnováhu našeho zdraví.

Co jsou stopové prvky a jaká je jejich funkce?

Stopové prvky jsou, spolu s vitamíny, katalyzátory biologických funkcí všech živých organizmů.

Každý má svojí funkci a pomáhá k vykonávání určitých biologických funkcí v těle.

Normálně najdeme tyto prvky ve stravě a organismus si z nich vybírá to, co zrovna potřebuje.

Zdravotní problémy se projevují v případě, kdy tyto  prvky tělu chybí.

 

Naše tělo vykonává miliardy operací každou vteřinu.

Příklad anémie

Tělo potřebuje pro správné fungování (dle ucelené oligotherapie)

1) Měď , která má roli katalyzátoru           a) Feritine pro skladování železa

                                                                        b) Transferine pro přepravu železa

2) Draslík             má několik funkcí v metabolismu železa a podílí se na cca. 600 enzymatických procesech

3) Kobalt              zlepšuje asimilaci železa (studie Novartis (Ciba již v roce 1951)

4) Jod                    štítná žláza vyrábí hormon, který podporuje, stimuluje výrobu hemoglobinu

5) železo                bývá ho nedostatek (pravou příčinou však často bývá nedostatek/absence jiného prvku)

6) molybden         katalyzuje enzym (xanthine-oxydasu) který připojuje železo na feritinu

Naše tělo je fantastická a neuvěřitelná biologická součást naší bytosti, za kterou jsme zodpovědni a je vhodné o ni velmi dobře pečovat. Další součásti naší bytosti mají pochopitelně také vliv na náš celkový vývoj.

 

—————

Zpět


Kontakt

BIOLIGOCEE

Sluneční náměstí 2561/3
158 00 Praha 13
CZECH REPUBLIC
KONTAKTUJTE


+420 731 491 651