30.10.2015 12:43

Otázky ohledně života

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

kdo z nás si neklade otázky, co je vlastně život? Co je zdraví? Co je láska a jaké druhy lásky máme? Co znamená zloba, odpuštění, dobrá vůle, lenost, osud apod.?

Je to energie, stejně jako třeba světlo, barvy, zvuk apod. a jiné jsou pouze svou odlišnou frekvencí.  

Proč existují spory (s blízkými, či na mezinárodní úrovni), válka se sebou samým? Má nemoc smysl? Co znamená zdraví? Co je víra a čemu věříme a proč? Co znamenají nebo vyjadřuji různá pořekadla, či moudrosti (např. jako "ve zdravém těle zdravý duch"?) Existuje souvislost mezi myšlením, hmotou a naším tělem? Existují další zákony přírody, které my neznáme? Jaké další existující odhalíme a kdy? Má člověk jiné hodnoty než hmotné? Co jsou myšlenky a jak fungují? 

Člověk byl a je zvědavý tvor a bude se vždy snažit rozšiřovat své vědomí. Milióny vědců a badatelů se snaží odhalit to, jak, co a proč vlastně funguje. Proč jsme si podobní, ale přitom jsme rozdílní? Co znamená pojem čas?  Proč existují rozdílné metody léčení? Jsou všechny způsoby léčení vhodné pro každého? Proč jsou, či nejsou universální? Existují na všechny naše otázky odpovědi? Každý z nás zná něco, co ten druhý nezná....

Co je komunikace, vedení, (management/leadership)? Proč všichni nevnímáme nebo neznáme vše? Co je vědomí nebo podvědomí? Každý z nás je podnikatel a řídí své tělo, které se skládá z miliard miliard atomů. Pro představu - pouze v krvi máme 25 000 000 000 000 000 000  atomů (kolem 2,6 gramu) železa. Každý jsme zodpovědní za svoji samosprávu těla. Jak ho živíme, co a jak děláme, jak myslíme, jak rozhodujeme atd. 

Dnešní vývoj věd umožňuje, díky hledání, zkoumaní, pokusům a objevům vysvětlit určité části zákonů našeho světa, vesmíru. Můžeme probrat některé poznatky Biologické (logické se životem=Bios) i energetické. 

Co je hmota, co je energie, co je myšleni a jejich různé interakce. Někdo se spokojí s tím, co již různé védy přijmuli jako realitu, někteří z nás se zajímají i o poznatky které budou vysvětlené vědecky později ((jako například co je energie v pojmu zdraví, jaký je vliv našeho myšleni či vnímaní, poznáni na náš zdravotní stav. Existuje něco jako duse nebo duch, atd.?

Tudíž se můžeme zajímat o různé aspekty naši bytosti. Je mnoho různých cest k poznáni,  a můžeme se společné podívat postupně na to, co jsme, jak z hlediska hmoty, tak z hlediska energie.

Podívejme se nejdříve na to co je hmota

Dnešní vědecké poznatky říkají zjednodušeně že

Základ hmoty jsou atomy (nedělitelné chemicky). Atomy se skládají z jádra a elektronů, které se točí kolem jádra. Jejich velikost a rozměry (62 pm (6,2×10-11 m) pro hélium až 596 pm (5,96×10-10 m)) jsou pro naše vnímání a rozpoznávaní neuvěřitelně malé.  Poměr je že když zvětšíme obě hodnoty průměru jádra a průměru atomu, zjistíme, že když jádro by mělo průměr 1 cm, elektron se točí ve vzdálenosti 100 000 cm neboli 1 km.

Elektrony jsou k atomovému jádru vázány elektromagnetickou silou zprostředkovávanou fotony. Protony a neutrony v jádře jsou navzájem vázány silnou jadernou silou zprostředkovanou gluony. Protony a neutrony se skládají z kvarků (u a d)atd.

 

Z těchto poznatků dnešní vědy můžeme přijmout myšlenku ze veškerá hmota se skládá z velmi malých částic (energie)

A že vše čemu říkáme hmota se rozlisuje pouze počtem neuronu, proton a elektronu jejich případným vazbám. 

Veškera hmota se skládá z kombinaci různých atomu (Mendělejeva tabulka jich uvádí dle dnešního poznání kolem 140.

A co to má společného s námi a našim zdravím?

Naše tělo se skládá pouze z atomů. Stejně jako veškerá hmota (jídlo, domy, příroda, atd.)  

1)      Z prvků konstrukčních (dům) v % váhy

Kyslik a vodik            80%

Uhlik                          13%

Dusík, Kalcium, Hořčík, Fluor, Fosfor Draslík, Silicium, Sodík a Síra   6,99%

2)      Prvků katalyzátorů, stopové prvky (topeni, elektřina, voda)

Mangan, med, železo, Kobalt, Nikl, molybdene, chrom, zinek selen, jod, vanad  0,01% 

Což znamená průměrně kolem 7 gramů, které jsou zodpovědný za rovnováhu našeho zdraví.

Co jsou stopové prvky a jejich funkce

Stopové prvky jsou, s vitaminy, katalyzátory biologických funkcí všech živých organizmů

Každý má svojí funkci a pomáhá tělu k vykonávání veškerých biologických funkcí v těle.

Normálně najdeme tyto prvky ve stravě a organismus si vybírá potřebné prvky z potravin.

Zdravotní problémy se projevují když naše tělo nemá veškeré potřebné stopové prvky které biologicky potřebuje.

Naše tělo vykonává miliardy operací každou vteřinu.

Příklad anémie

Tělo potřebuje pro správné fungování (dle ucelené oligotherapie)

1) Měď , která má roli katalyzátoru           a) Feritine pro skladování železa

                                                                        b) Transferine pro přepravu železa

2) Draslík             má několik funkcí v metabolismu železa a podílí se na kolem 600 enzymatických procesech

3) Kobalt              zlepšuje asimilaci železa (studie Novartis (Ciba již v roce 1951)

4) Jod                    štítná žláza vyrábí hormon, který podporuje, stimuluje výrobu hemoglobin

5) železo                bývá nedostatek, i když se múze stát že je ho dostatek ale chybí doplňující potřebné stopové prvky

6) molybden         Katalyzuje enzym (xanthine-oxydase) který připojuje železo na feritinu.

Naše tělo je fantastická a neuvěřitelná biologická součást naší bytosti, za kterou jsme zodpovědní a je vhodné o ní velmi dobře pečovat. Naše další součásti naší bytosti mají pochopitelně vliv na nás vývoj a naše zdraví.

V případě zájmu můžeme probrat různé aspekty naší bytosti jak z hlediska hmoty tak i energie.

myšlení má pochopitelně  

—————

Zurück


Kontakt

BIOLIGOCEE

Sluneční náměstí 2561/3
158 00 Praha 13
CZECH REPUBLIC
KONTAKTUJTE


+420 731 491 651