ETIOMEDICÍNA

 

ETIO znamená v řečtině původ, tedy MEDICÍNA PŮVODU NEMOCÍ

 

Původ ETIOMEDICÍNY

Ve francouzské Alsace žil a ETIOMEDICÍNU praktikoval Pan MUDr. Jean-Luis Brinette. Kolem roku 198X zažil ve vlastním osobním životě velmi silný emotivní šok. Tou dobou měl za sebou mnohaletou lékařskou praxi jak v nemocnicích, tak i ve vlastní lékařské ordinaci. Praktikoval různé techniky, jako je např. AURICULOTERAPIE, kterou začínal a postupně vyvinul pan MUDr. Nogier (též francouzský lékař, jehož metoda je používána v různých zemích).

Emotivní šok vyvolal u MUDr. J.-L Brinetta otevření novému vnímání toho, kým jsme, jako globální bytosti a že vše je ještě mnohem složitější, než se předpokládá pouze na hmotné úrovni.

Jako zřejmě velké většině lidí, i nám se v životě stává, že jsme konfrontováni s otázkami typu:

  • Co je vlastně nemoc?
  • Proč a odkud přichází?
  • Proč někteří mají tu a jiní onu nemoc?
  • Jaký je vztah mezi energií a nemocí?
  • Je nějaký vztah původu nemoci s naším vnímáním a myšlením?
  • Lze léčit pouze energeticky?
  • Existuje struktura naší energetické bytosti, přesná anatomie našich různých energetických bodů, vrstev a struktur?

a pakliže ano

  • Je detekovatelná?
  • Pakliže ano, jakým způsobem ji lze zachytit a měřit? 
  • Jak lze s pomocí těchto poznatků léčit?

 

Pan MUDr. J.-L Brinette odhalil mnoho zajímavých poznatků, z hlediska možností energetického léčení a vytvořil celou novou metodu poznání a léčby na různých úrovních.

 

PRINCIPY

Přístup k Etiomedicíně vyžaduje mnoho osobní práce na vnímání toho, kým jsme, jako lidské bytosti, jak u nás vše funguje na energetické úrovni, atd…

Principy léčení jsou založeny na:

1)    Práci s energiemi

2)    Variaci pulzu pacienta (jež nám indikuje, s čím si přeje nemocný pomoci)

3)    Pro každý bod  z hlediska energetického (naše různé body a vrstvy) naší globální bytosti (já, moje vyšší já, hyper já, corpore sano, mens sana, mikrokosmu makrokosmu, intro já, inter já, atd…). existuje buď emotivní reflexní bod nebo filtr, který uvolňuje nebo odblokovává zablokovanou energii.

 

Souhrn těchto informací a jejich správné využití, umožňuje pacientům návrat k tělesnému i duševnímu zdraví, podle rčení: 

VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH  A  ZDRAVÝ DUCH, VE ZDRAVÉ TĚLE

 

Pakliže máte dotazy, prosíme Vás o použití uvedených kontaktů.

 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci,

 

Váš team Bioligocee

 

 


Kontakt

BIOLIGOCEE

Sluneční náměstí 2561/3
158 00 Praha 13
CZECH REPUBLIC
KONTAKTUJTE


+420 731 491 651